Activiteit

De Parels van Breda

donderdag 23 juni 2022 , 15:00 - 18:00 uur
Illustration

De stad kent vele uitdagingen variërend van hoe houden we met z’n allen de buurt schoon, hoe regelen we lokaal en duurzaam voedsel tot hoe komen we samen van het gas af! In de wijken gebeurt er veel, Bredanaars zitten niet stil. Hoe kunnen we al deze kracht inzetten voor een duurzaam en leefbaar ’t Zoet en een idem stad? ’t Zoet biedt, zoals u zich ongetwijfeld realiseert, een prachtige kans om midden in Breda een nieuw stadsdeel te realiseren, waar Breda kan laten zien de actuele uitdagingen te beantwoorden in een proces met een hoge graad van creativiteit, vrijheid en inbreng van de stad. Samen met de stad brengt Urban Living Lab Breda 23 juni tussen 15u en 18u daarom een gesprek op gang waarin we u als (samen met de provincie) eigenaar van het gebied willen uitdagen om tot een breed gedragen ontwikkeling van ’t Zoet te komen. Geven we bestaande duurzame, circulaire initiatieven een toekomst in de stad en op ’t Zoet? Deze initiatieven dragen uiteindelijk bij aan de grote transitieopgaven en organiseren een natuurlijke binding en verbinding. Hoe kan tijdelijk en duurzaam creatief ondernemerschap of inbreng van (groepen) inwoners een fundament leggen voor een hoogwaardig en permanent stuk Breda? Welke assets geeft de stad, ongevraagd, ‘de tender’ mee om samen invulling te geven aan een levendige, duurzame en leefbare stad? En hoe zorgen we ervoor dat zachte waarden met op korte termijn wellicht een laag verdienpotentieel maar op termijn essentieel voor behoud en versterking van de Bredase samen-leving, omarmd worden?

Programma: 23 juni 2022 15.00 tot 18.00 STEK Breda

15.00-16.00: inloop en markt ‘De toekomst van ’t Zoet’ met oa. Circulair onderzoek ’t Zoet, FoodHUB & voedseltransitie, AmbachtenHUB, Tiny restaurant, …

16.00-17.00: Gesprek ‘Hoe maken we ’t Zoet nog Bredaser?’ met Gemeenteraad Breda.

17.00-18.00: Borrel

MELD JE NU AAN VIA FORMULIER

Locatie
STEK
Deel dit: