Bericht

Stad van Straks Krant (nov 2020)

Geplaatst op 14 november 2020, 19:59 uur

Beste lezeres, lezer,

Hier is hij dan, de tweede Stad van Straks krant. De eerste verscheen in februari 2020, toen nog bijna niemand kon bevroeden hoe het leven van ons allemaal in de war zou worden gestuurd door Corona.

Ook in Breda en omgeving sloeg en slaat Covid 19 hard toe. Er zijn slachtoffers te betreuren, niet weinig mensen houden heel lang last. Heel wat mensen vragen zich af: Hoe zal het met de zieken van nu gaan? Komt er al snel een goed werkend vaccin? Houd ik mijn baan? Of krijg ik mijn baan weer terug? Hoe ver lopen sommige kinderen al achter op school?

Het leven is ingewikkelder en onzekerder geworden. Met alle zorg en onzekerheid van nu gaan we toch verder. Vooruit als het even kan. Het werk aan de stad van straks kan niet tot stilstand komen. Want ook jouw huishouding, jouw leven ziet er over een paar jaar echt anders uit. Jouw buurt, jouw wijk, jouw stad, de weg naar die andere stad of naar buiten, ze veranderen. Niet meteen morgen, maar op termijn wel.

Hoe? Een hoop weten we nog niet, sommige dingen wel.

Voorbeeld: of je er zelf nu wel of niet heel bezorgd over bent, met z’n allen gaan we anders leven om klimaatverandering te beperken en de aarde minder uit te putten. Met dergelijke nieuwe eisen van de tijd kun je je natuurlijk bemoeien. Ze gaan tenslotte over jouw leven, jouw toekomst, die van je kinderen. Daar wil je bij zijn. Daarom maken we deze krant; we willen die uitdagingen laten zien waar we mee te maken krijgen én mensen aan het woord laten die vooruitkijken, met één of zelfs twee benen al in die toekomst staan. Bestuur en ambtenaren van Breda werken ook aan de toekomst. Dat werk komt ‘op papier’ in de Omgevingsvisie. Met deze toekomstvisie over de richting en de inrichting van de stad krijgt Breda een begin van een idee waar het aan toe is met al die veranderingen. Dat verhaal van de gemeente gaat vooral over de ruimte in de stad. Het is belangrijk daarbij vooruit te denken. Al die verkennerij gebeurt natuurlijk voor ‘gebruikers’. Dat zijn de natuur in al haar facetten en de daarin levende mensen, de inwoners van nu en straks. Daarom vindt de lezer in deze krant ook verhalen over onderwijs, over gezondheid, over sociale uitdagingen voor de toekomst. Wat gaat of moet er dan zoal veranderen? Waar hebben we het over? In ieder geval over zes thema’s, lezen we in de eerste vingeroefeningen van de Omgevingsvisie . We zetten ze in deze krant onder elkaar. Voor de mensen rondom Breda: waar we om praktische redenen ‘stad’ schrijven, bedoelen we natuurlijk ook de prachtige dorpen van Breda.

Deel dit: