Bericht

Rabo en Universiteit Utrecht: brede welvaart is toegenomen

Geplaatst op 27 maart 2021, 11:44 uur

Een van de pogingen om te komen tot ander inzicht in de sociaaleconomische ontwikkeling van de natie, is de brede welvaartsbenadering. In de onderhavige worden elf dimensies geranked en gecombineerd (plaatje). Conclusie nu is: we weten nog te weinig van de effecten van Corona om daar harde conclusies aan te verbinden, wel is het zo dat de brede welvaart volgens deze methode sinds 2013 in heel Nederland is toegenomen, zij het dat er  ook aanzienlijke regionale verschillen bestaan. Zo doet de regio 'de Veluwe' het aanzienlijk beter dan de regio's van 'Midden-Brabant' en 'West-Noord-Brabant'. Achteruitgang is er ook, die hangt voor een belangrijk deel samen met vermindering van sociale contacten, de verslechterde woningmarkt, en een als minder ervaren welzijn.

Illustration
Dimensies brede welvaart
Documenten

Onderzoek brede welvaart Universiteit Utrecht en Rabobank
Deel dit: