Bericht

Atelier #DeTussenruimte zoekt studenten

Geplaatst op 5 juni 2021, 07:34 uur

Atelier #DeTussenruimte zoekt studenten (afstudeerders, opdracht in een minor of ander programma in het 3de of 4de jaar) die samen met burgers, ondernemers, overheden, kunstenaars en Ngo's willen bijdragen aan Urban Living Lab programma's in de #stadslandbouw #ondernemen in de #wijk of #smartcity. 

In het huidige schooljaar 2020-2021 werken zeven studenten van verschillende opleidingen, sectoren en hogescholen samen rondom de vraag: Hoe kan (gerobotiseerde) stadslandbouw bijdragen aan het welzijn in de regio Breda?

Er is een rijke leeromgeving ontstaan waar studenten, werkveld en docenten werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken.

In het komende schooljaar willen we meer studenten de gelegenheid bieden om sectoroverstijgende ervaring op te doen. Daarom wordt het atelier ook toegankelijk gemaakt voor andere 3e en 4e jaarsstudenten en breiden we het aantal thema’s uit, zodat ze bij een breed scala aan opleidingen passend zijn. Zie bijgevoegd document voor meer informatie over de thema’s:

We zoeken voor het komende studiejaar 30 studenten die binnen het Atelier de uitdaging aangaan om te werken aan deze thema’s. Dat doen we inter- en transdisciplinair, creërend en met nauwe betrokkenheid van het Urban Living Lab. We starten een Atelier met een intensieve 2-daagse bijeenkomst waarin we elkaar en elkaars ambitie leren kennen. Ook wordt het onderwerp verkend, zodat in de eerste weken van het Atelier studenten een eigen ambitie kunnen formuleren binnen het onderwerp. Er is ruimte om invulling te geven aan opleidingseisen, maar er wordt ook ruimte gezocht om te experimenteren met nieuwe methodes die sectoroverstijgend werken mogelijk maken. Door samenwerking en afstemming zal een stevig antwoord op de gestelde vraag ontstaan.

Interesse?

Je vindt bij ons geen gespreid bedje, maar wél betrokken mensen. Mensen die verbinden, steun bieden en kwaliteiten aanboren, ongeacht je opleiding.

Wil jij meer weten of ken je iemand waarvoor dit wellicht iets is?

Kom dan op dinsdag 15 juni naar de open middag in de Koepelgevangenis in Breda, of verspreid deze informatie.

Je kunt ook direct contact opnemen met of één van ons. Als we je aanmelding hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek om te kijken hoe aan de eisen van je opleiding  kan worden voldaan en kijken we of het atelier aansluit bij jouw leerbehoefte en ons streven naar interdisciplinaire en cross-sectorale samenstelling.

We hopen je te mogen begroeten in ons atelier!

Marice Bastiaensen
Fleur van der Gaag-Meys
Athalia Haxelmans
Godelieve Spaas
Harry van der Werk

Illustration
 
Deel dit: