Bericht

Energy Learning Community: Samenwerken aan energietransitie

Geplaatst op 18 maart 2022, 09:46 uur
Illustration

Avans wil vanuit de Energy Learning Community (ELC) het idee van studententeams en de deelname aan deze teams promoten en faciliteren op alle niveaus en van verschillende opleidingen. Het Lectoraat Smart Energy (ETI) van Avans neemt hierin het voortouw. 
 
Wat is de Energy Learning Community?
De ELC is een gesubsidieerd project met partners als TU/e (penvoerder), Summa College, LedDriven, Omines, teamRED, Exentr en Avans. Doel is het tekort aan relevant en kundig opgeleide mbo-, hbo- en wo-technici binnen de energiethema’s in Zuid-Nederland te verminderen. Dit gebeurt door kennis van de energietransitie bij studenten te vergroten en verbreden en door samenwerking tussen bedrijven en studenten van verschillende opleidingen en niveaus. Vanuit Avans neemt het Lectoraat Smart Energy (ETI) deel aan dit project. Een voorbeeld hiervan is het tuk-tuk project.
 
Tuk-tuk project
Samen met studenten van de opleiding Autotechniek van het Summa College en vanuit de TU/e Innovation Space hebben Avansstudenten gewerkt aan het ELC project ‘tuk-tuk’. 
 
Een ambitieus opgezet project wat bestaat uit drie fases:

  • Ombouw van een bestaande benzine aangedreven tuk-tuk naar een elektrisch aangedreven voertuig.
  • Upgrading van de tuk-tuk naar een ‘state of the art’ en multi-purpose voertuig dat geschikt is voor voorlichting en demonstratie op onderdelen als ‘energieneutraal’, op afstand te bewaken en aan te sturen. En ook de ontwikkeling van een containeropbouw op een aanhanger of op een voertuig wat geschikt is voor verschillende doeleinden.
  • Ontwikkeling van een energieneutraal nieuw licht vervoersconcept voor binnen de stedelijke omgeving.

Samenwerking mbo intensiveren
Vanuit het lectoraat wordt actief gekeken naar intensivering van de samenwerking met het mbo. Naast de samenwerking met autotechnologie van het Summa worden ook andere activiteiten met het mbo ontwikkeld. Zo werken studenten van Curio mee aan de ontwikkeling van tokens voor het team RED (TU/e studententeam) via het BAC (Biopolymeer Applicatie Centrum van Avans). En is Avans in gesprek met het Koning Willem I College om te gaan samenwerken op het gebied van de energietransitie. Het idee is dat zij hierbij gebruik gaan maken van de experimentele/practicum opstellingen binnen het  SEnDlab van Avans. 
 
TU/e studententeams
In het ELC project wordt samengewerkt met verschillende TU/e studententeams. Met het studententeam RED, partner in ELC, wordt intensief samengewerkt. Dit team is bezig met de ontwikkeling van een softwareapplicatie die vanuit verschillende gezichtspunten inzicht kan geven in de effecten en opbrengsten van voorgestelde verbeteringen en veranderingen in het betreffende energiesysteem. Naast een inhoudelijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van deze applicatie, werken ze nauw samen rond de toepassing van het product voor de verduurzaming van woonwijken, industrie- , bedrijfs- en instellingsterreinen. Zo wordt bij de verduurzaming van het Bredase bedrijventerrein Minervum en het terrein van het zorgcentrum ‘Piusoord’ van Amarant in Tilburg samengewerkt met het Urban Living Lab Breda. 
  
Naast deze projecten wordt er nog op een aantal andere ELC-activiteiten samengewerkt. Projecten als Remote Labs (Practica en Labs op afstand uitvoeren) en onderwijsactiviteiten rond vermogenselektronica en bi-directioneel laden van elektrische voertuigen zijn enkele voorbeelden.
 
Wekt dit je interesse en zie jij kansen voor samenwerking? Laat het weten via een mail aan: citydealkennismaken@breda.nl.

Deel dit: