Bericht

Een nieuwe fase breekt aan

Geplaatst op 13 september 2022, 21:06 uur
Illustration

Op 20 april tekenden Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Curio, De Rooi Pannen, Koninklijke Militaire Academie (Nederlandse Defensie Academie) en de Gemeente Breda een intentieverklaring om de eerdere samenwerking in City Deal Kennis Maken voort te zetten in het Urban Living Lab Breda. Met deze ondertekening committeren de partners zich om samen te werken aan een duurzame en vitale toekomst van de stad en haar bewoners. Urban Living Lab Breda is een coalitie van ‘meemakers, waarin naast de kennisinstellingen en de gemeente ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners participeren. Doel is daarmee niet alleen om studenten betekenisvol op te leiden voor de toekomst, maar ook om in co-creatie tastbare impact te realiseren op belangrijke domeinen zoals energie en klimaat en kansengelijkheid en inclusie. 
 
Nu het ULLB een nieuwe fase ingaat, is het tijd voor verdere professionalisering. Daar hoort onder andere bij dat we met elkaar een gedragen visieverhaal en communicatiestrategie voor het Urban Living Lab Breda ontwikkelen. De komende maanden zal dit verder zijn beslag krijgen. Bij samen leren en ontwikkelen hoort dat we elkaar opzoeken en versterken. Een work in progress dus.

Deel dit: