Bericht

Broedplaatsen zijn de toekomst

Geplaatst op 13 september 2022, 21:22 uur
Illustration

Talent behouden is één van de pijlers uit het programma West-Brabant werkt met Talent. Het doel: onderwijs aan laten sluiten op het werkveld, om het perspectief op een interessant en succesvol leven in West-Brabant mogelijk te maken. 

Op welke manier kunnen we talenten in West-Brabant ontwikkelen en behouden? Hoe kunnen we hiervoor de krachten bundelen in onze regio?

Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van Avans Hogeschool en lid bestuur regionaal werkbedrijf: "Kijk ik naar Avans, dan zijn we naast het de voltijdsopleidingen intensief bezig met het aanbieden van deeltijd of duale opleidingen. Daarnaast werken we met co-creatie, in samenwerking met het bedrijfsleven. Dat houdt grofweg in dat, als bijvoorbeeld een mbo-geschoolde vakman door wil leren, wij dit samen met het bedrijf aanbieden. Zo kan deze werknemer een hoger salaris verdienen op hbo-niveau en wordt de openstaande vacature intern ingevuld. Zo maken we samen met het bedrijf doorgroeimogelijkheden beschikbaar en blijft het talent toch behouden voor het bedrijf. Dit vraagt wel om nauwe samenwerking met bedrijven. Ze moeten er echt voor openstaan."

"Broedplaatsen, zoals living labs of field labs, zijn de toekomst voor het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Avans zet daar stevig op in. Doordat op deze plekken lijntjes tussen het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en inwoners met elkaar verweven zijn, zorg je dat innovaties en ontwikkeling heel gericht plaatsvinden." 

Lees volledig artikel

bron: RWB West-Brabant

 

Deel dit: