Bericht

Hoge Vucht Vooruit

Geplaatst op 17 januari 2023, 18:27 uur
Illustration

11 januari 2023 keken de bewoners van Hoge Vucht samen terug op 2022. En natuurlijk vooruit naar 2023.

Op de parkeerplaats achter het winkelcentrum, dichtbij Vuchterhage, boden twee partytenten onderdak voor de terugblik op 2022 en vooruitblik naar 2023. Diverse bewoners hadden samen met maatschappelijke organisaties als Hart voor Breda Noord, Surplus, Grote Broer Grote Zus en Femme Vitaal, de gemeente, de (samenwerkende) woningbouwcorporaties en de Samenwerkplaats van ULLB een mooi evenement georganiseerd, precies tussen alle regenachtige dagen in. Met de rugdekking van enkele busjes bleef de tent overeind staan om ruimte te bieden aan diverse activiteiten, de kleurrijke wensboom en de vele lekkernijen die vooral de bewoners op de dag zelf klaar hadden weten te maken. Kinderen waren drukdoende om gezonde smoothies bij elkaar te fietsen en vertaalden hun wensen in prachtige tekeningen en wensbriefjes. Vele bewoners van Vuchterhage maakten een uitstapje naar de tenten en genoten van de koffie en de lekkernijen. Zij omarmden de tekeningen van de kinderen en namen deze soms mee. Studenten van vele Bredase opleidingen (sociale innovatie, leisure & events, tourismmanagement, creative business, urban planning, facility management, psychologie) hielpen bij de opbouw, de presentatie van hun bevindingen tot en met het bakken van de poffertjes.

Burgemeester Depla kwam langs om met alle aanwezigen te toosten op een mooi 2023. Jongeren van Grote Broer Grote Zus verzorgden de muziek. Het bibliotheek/ontmoetingsplek-team deelden de eerste bevindingen en peilden de wensen van de bezoekende bewoners: wat verwacht je van deze plek in de wijk. Planten van de plantenruilwinkel vonden een nieuwe eigenaar. De wensboom wist vele ideeën bij elkaar te brengen.

In 2023 willen de bewoners en de overige betrokkenen doorwerken op de ideeën. 

Speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de nieuwe ontmoetingsplek annex bibliotheek in de wijk. Het initiatief team is op zoek naar bewoners die willen meewerken in de ontwikkeling van de plannen. Voor de zomer 2023 wil het team in samenspraak met de gemeente duidelijk hebben wat de gewenste functies moeten zijn en wil zij het draagvlak hiervoor peilen.

Het groen team is met enkele bewoners in gesprek over de wensen om de kwaliteit van (ook kleine plekken) groen in de wijk te verbeteren, om meer ‘tegels te wippen’, om te kijken of er een plantenruilwinkel in de wijk gestart kan worden en nog veel meer. Ideeën en bijdragen zijn welkom.

In oktober 2022 hebben bewoners tijdens een wijkplatform bijeenkomst aangegeven dat zij graag een voorjaarsevenement in de wijk georganiseerd willen zijn. Het eerste idee gaat uit naar een optocht door de wijk, langs de bijzondere zaken die Hoge Vucht te bieden heeft. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zijn vele ideeën opgehaald over die bijzondere zaken en hebben de eerste mensen zich gemeld die dit evenement mee willen organiseren.

Nieuwe studenten die vanaf half februari 2023 aan de slag gaan kwamen zich oriënteren en laten inspireren. 

Iedereen, en vooral bewoners die een steentje wil bijdragen aan een van de vele activiteiten zijn van harte welkom. 

En ook over lasten en lusten rond nieuwe vraagstukken (energie, verkeer, werk, ..) horen we graag.

Wil je informatie delen of heb je vragen: kom naar het Buurtpunt (in winkelcentrum), of mail naar: info@hogevuchtvooruit.nl

Deel dit: