organisatie

(gerobotiseerde) Stadslandbouw

Netwerkorganisatie

(gerobotiseerde) stadslandbouw is een community van het Urban Living Lab Breda


Noord Brabant ligt precies in het midden van de Eurodelta-metropool. Een zeer dichtbevolkt gebied waarin stad en land van nature met elkaar verweven zijn. Het weefsel van deze metropool kenmerkt zich door de afwisseling en uitwisseling tussen verschillende stedelijke en natuurlijke landschappen en kwaliteiten. De provincie Noord Brabant heeft een traditie waarin stad en land elkaar versterken zodat beide kunnen floreren. De interactie en samenwerking tussen mensen en natuur leidt tot mengvormen die uniek zijn in de wereld. Vormen van stadslandbouw, stedelijke voorzieningen op het platteland, vormen van community farming, voedselbossen en andere cross overs tussen landschappen zijn er legio. Door almaar toenemende verstedelijking dreigt dit echter onder druk komen te staan en zien we een groeiende kloof tussen stad en platteland. Toenemende verstedelijking leidt er ook toe dat steeds meer platteland en natuurlandschap verdwijnt. Voedselvoorziening komt onder druk te staan en biodiversiteit neemt af. Op hetzelfde moment groeit de behoefte aan leefbare structuren voor de stad en is er steeds meer vraag naar gezond, herkenbaar en lokaal geproduceerd voedsel. Met het programma (gerobotiseerde) stadslandbouw willen de stad en het platteland weer met elkaar vervlechten en toewerken naar een duurzaam en eerlijk voedselsysteem.


We willen met de community dit programma uitbouwen tot een maatschappelijke beweging waarin we duurzaam en geautomatiseerd gezond voedsel produceren en distribueren. Naast inzet van technologie, kijken we holistisch naar deze beweging en werken we ook aan het welbevinden voor de mens, sociale cohesie in de stad en aan nieuwe economische modellen (e.g. ‘small-scale economy’ en ‘community economies’).

Deel dit: