Wij zijn de Mee-Makers van Urban Living Lab Breda, een beweging van betrokken mensen en organisaties.

Doeners en denkers vanuit alle lagen van de bevolking.

Bewoners, studenten, onderzoekers, ondernemers, ondersteuners, beleidsmakers en begunstigers. We zijn Mee-Makers die de handen ineen slaan vanuit een gedeelde ambitie.

Een toekomstbestendige, vitale en inclusieve stad voor onze kinderen en de generaties die na hen geboren worden. Een samenleving waarin mensen zichzelf en elkaar weten te vinden en zelfredzaam zijn. 

meer over ons

Deze mensen zijn recent actief geweest

Lead Partners

Associate partners