Vanuit het onderwijs binnen het ULLB is er gestart met studenten, maar hoe tof zou het zijn, als de jeugd van 8-18 jaar betrokken kan worden bij de ontwikkelingen in hun wijk. Als zij aan de slag gaan met echte vraagstukken. Geholpen worden hun steentje bij te dragen aan een leefbare, groene stad. Nadenken over de toekomst, hun toekomst van Artificial Intelligence (AI), blockchain, zelfrijdende auto’s, zorgrobots of slimme straatverlichting. 
 
In Breda wordt een Urban Living Lab Junior ontwikkeld, het kleine broertje of zusje van…. Een junior lab voor alle kinderen/jongeren van Breda, van basisschool tot middelbare school. Wat zou het Urban Living Lab Junior kunnen zijn? Wat doen we daar? Hoe ziet het eruit? Wat als we bestaande initiatieven, activiteiten zouden kunnen verbinden? Een Urban Living Lab Junior waar kinderen, jongeren, wijkbewoners, studenten en begeleiders samen werken aan echte vraagstukken. Dichtbij huis. Gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten zodat het zelfvertrouwen en perspectief op hun mogelijkheden voor de toekomst vergroot wordt en ze dus zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, inclusieve, mensgerichte samenleving. 
 
De eerste activiteit is een Urban Living Lab Junior week. Hiermee willen we het concept testen en de levensvatbaarheid van een Urban Living Lab Junior onderzoeken. 

Waarom Urban Living Lab Junior? 

  • Het kan toch niet waar zijn dat kinderen niet mogen meedenken over de toekomstige samenleving... 
  • Het kan toch niet waar zijn dat kinderen uit arbeidersgezinnen nog nooit in gesprek zijn geweest met kinderen uit modale gezinnen..... 
  • Het kan toch niet waar zijn dat naast rekenen en taal de Sustainable Development Goals (SDG) geen vast onderdeel zijn van het curriculum van basisscholen en voortgezet onderwijs.... 
  • Het kan toch niet niet waar zijn dat we de ongelijkheid in de maatschappij niet kunnen verminderen....
  • Het kan toch niet waar zijn dat we kinderen niet opleiden voor toekomstige beroepen en ze niet activeren voor een groene, duurzame, leefbare, inclusieve en een sociale samenleving.
  • Het kan toch niet waar zijn dat we kinderen nog steeds niets leren over de betekenis economie..... 

Jongeren moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  
 
De sleutel voor een duurzame toekomst ligt bij het onderwijs. De uitdagingen voor komende generaties zijn immens. Dit kan je niet overlaten aan een individuele docent of leerkracht die de SDG’s in een les probeert te behandelen. Daarnaast gebeurt dit dan in onderwijsbubbles, een klas, een niveau (van basisschool, vmbo tot vwo) of een leerjaar.  

Je kan bewustwording over de SDG’s wel als lesdoel maken of er een lesmethode van maken, maar gaan we hiermee jongeren echt activeren en mee laten doen aan het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen? We hebben het onderwijs als een systeem ingericht dat vaak compleet los staat van de leefwereld. In nieuwe omgevingen, zoals Urban Living Lab Junior, zouden kinderen/jongeren nieuwe kennis & vaardigheden kunnen leren (kwalificatie), nieuwe tradities en praktijken kunnen ervaren (socialisatie) en leren daar hun rol in te nemen (persoonsvorming). Het is belangrijk om de SDG’s te vertalen naar de lokale situatie. 

image

Aan welke SDG’s worden gewerkt binnen Urban Living Lab Junior? 

De zeventien SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn doelen voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas (en misschien wel een moreel kompas) voor uitdagingen als onderwijs, armoede en de klimaatcrisis. 
 
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs 
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie 
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 
SDG 10: Ongelijkheid verminderen 
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

Vrienden van Urban Living Lab Junior