Activiteit

Cocreatie workshop Digitalisering & (slimme) technologie

donderdag 21 april 2022 , 12:00 - 14:00 uur
Illustration

Het Urban Living Lab Breda werkt op basis van een 'quadruple helix' samen aan stadbrede maatschappelijke thema's. Deze samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, bedrijven en bewoners dient er voor te zorgen dat er waarde wordt gecreerd voor iedere aanwezigen in onze stad. DIt vraagt om een innovatieve benadering van onze maatschappelijke uitdagingen. Digitalisering is een van de grootste revoluties en al nadrukkelijk aanwezig in onze samenleving. In de nabije toekomst kan en zal digitalisering en hieraan gekoppelde technologie nog meer toegepast worden. We zullen aandacht moeten besteden aan de manier waarop we dit toepassen. Ethisch verantwoord omgaan met data en bescherming van privacy (ook als het gaat om sensor en cameratechnologie) zijn belangrijke thema's. Het beter betrekken van burgers bij politieke besluitvorming kan verbetert worden door alle partijen in een zo vroeg mogelijk proces te betrekken bij de ontwikkeling van onze stad. De energietransitie en de huidige prijzen zijn een duidelijk voorbeeld. Hoe kunnen we elkaars belangen zo goed mogelijk zichtbaar krijgen. De knelpunten en vooral de kansen. Hoe kunnen we instrumenten ontwikkelen om hierop beleid te ontwikkelen en uiteindelijk de waarde evenredig verdeeld tot uiting te kunnen laten komen. In deze cocreatie workshop gaan we met elkaar in gesprek om de concept programmalijnen van het stadsbrede thema 'Digitalisering & Tech' te bespreken en verder vorm te geven.

Deze workshop is ook onderdeel van het Smart Cities in Smart Regions Conference

Conference Website

Registration & Tickets

Kosten
Gratis
Kosten toelichting
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-smart-cities-in-smart-regions-228761581047
Thema Cocreatie, Digitalisering
Deel dit: