Bericht

Impact Ondernemen, het nieuwe Normaal in Breda

Geplaatst op 7 juli 2023, 17:37 uur
Illustration

Betekenisvol ondernemen en een positieve bijdrage leveren aan de omgeving. Er zijn tal van bedrijven en ondernemers in de gemeente Breda te vinden die dit doen, maar hoe sterk is het als we elkaar hierin ondersteunen en dit samen doen?

🌟 Trots delen we het nieuws dat we met al onze partners de samenwerkingsverklaring 'Impact Ondernemen, het nieuwe normaal' hebben ondertekend!

Het was een inspirerende ontdekkingstocht om de juiste partners te vinden, maar we zijn erin geslaagd en hebben een geweldige start gemaakt met vijf partners.

Als Urban Living Lab Breda zijn we enorm trots op de ondertekening van deze samenwerkingsverklaring. Samen met onze partners geloven we dat het delen van netwerken en expertise ons samen verder brengt.

Urban Living Lab Breda, de Triple O Campus, Betrokken Ondernemers Breda (BOB), Avans Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap en Gemeente Breda (wethouder Carla Kranenborg-Van Eerd) tekenden vrijdag 7 juli de samenwerkingsverklaring ‘Impact ondernemen, het nieuwe normaal in Breda’. Edwin Teljeur, landelijk projectleider van de citydeal Impact Ondernemen is deze samenwerking vandaag met eigen ogen komen bekijken: ‘Breda steekt echt zijn nek uit en dat wordt ook landelijk gezien’.

Impact Ondernemen in Breda


Impact Ondernemen houdt in dat je als onderneming niet alleen bestaat om er zelf beter van te worden, maar juist dat je daarnaast een positieve maatschappelijke bijdrage wilt leveren. Ook wel maatschappelijk, sociaal of duurzaam verantwoord ondernemen. Gelukkig kiezen steeds meer organisaties ervoor om impact ondernemen te omarmen en leidend te maken in de bedrijfsvoering.

Bij de gemeente Breda leven stevige ambities voor een duurzame economie, inclusie en vergroening. Het betrekken en stimuleren van ondernemend Breda staat hierin hoog in het vaandel. Onder meer door het aanbieden van subsidies voor vergroenen en verduurzamen van bedrijven(terreinen) en het verbinden aan organisaties zoals De Groene Pluim. Daarnaast nu dus ook door het partnerschap aan te gaan om Impact Ondernemen op de kaart te zetten in de gemeente.

Maatschappelijke uitdagingen vragen om co-creatie, focus, oog voor de bredere belangen en doortastendheid. Het doel van de initiatiefnemers van de samenwerkingscoalitie is om Impact Ondernemerschap in de gemeente te stimuleren en faciliteren door middel van een concreet Actieprogramma en om tegelijkertijd het impact ecosysteem in Breda te versterken.

De kracht van samen

Het idee achter het partnerschap Impact Ondernemen is om actief samen te werken.

Saskia van Rijn, Triple O Campus: “De Triple O Campus staat voor verbinding maken, en dan voornamelijk binnen de creatieve industrie en toegepaste technologie. Dat betekent ook verbinding met de stad. Omdat je samen meer impact maakt voor Breda. Inmiddels is de campus, naast werkplek, ook uitgegroeid naar een ware ontmoetingsplek en willen we met deze samenwerkingsverklaring een stapje verder gaan: samen impact maken! Want om de wereld te veranderen, is er creativiteit nodig.

De aangesloten partijen bundelen hun activiteiten en brengen hun expertise, netwerk en infrastructuur in. Er worden concrete afspraken gemaakt over tijd, kennis en middelen in een meerjarige aanpak met actieprogramma.

Verbinden van impactmakers

De samenwerkingsverklaring ‘Impact Ondernemen, het nieuwe normaal in Breda’ is getekend door vijf koplopers vanuit hun overtuiging dat het delen van onder meer netwerk en expertise je samen veel verder brengt:

  • Urban Living Lab Breda
  • Triple O Campus
  • Betrokken Ondernemers Breda (BOB)
  • Avans Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap
  • Gemeente Breda


Met het Actieprogramma Impact Ondernemen richt de samenwerkingscoalitie ‘Impact Ondernemen’ zich op zogenoemde ‘impact first’ en ‘impact second’ ondernemers.

Onder de eerste groep vallen ondernemers die maatschappelijke betekenis en het leveren van een positieve bijdrage als hun belangrijkste missie beschouwen.

De tweede groep, impact second, geeft invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en levert een substantiële bijdrage aan de samenleving of het milieu, maar heeft dit niet als belangrijkste doel. Juist door deze twee groepen ondernemers met elkaar te verbinden, kunnen ze elkaar inspireren en meer positieve maatschappelijke bijdragen tot stand brengen.

Justin Goetzee, Betrokken Ondernemers Breda: “Betrokken Ondernemers Breda heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van de samenwerkingscoalitie Impact Ondernemen vanwege de intrinsieke waarde van impact ondernemen. Impact ondernemen omvat het actief nastreven van sociale, milieu- en maatschappelijke doelen naast het genereren van winst, waarbij een organisatie bewust streeft naar positieve verandering in de wereld zonder daarbij de economische rendabiliteit uit het oog te verliezen. Onze bedrijfspartners binnen ons netwerk zijn op hun beurt ook toegewijd aan het creëren van maatschappelijke impact in onze prachtige stad. We kunnen hen ook beschouwen als impact second ondernemers, aangezien zij zich richten op het verwezenlijken van positieve veranderingen naast hun bedrijfsactiviteiten. Door deze partners te verbinden met impact first ondernemers, kunnen we gezamenlijk streven naar een Breda dat esthetisch aantrekkelijker, ecologisch schoner, sociaal inclusiever en maatschappelijk rechtvaardiger wordt.”

We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met onze partners en andere belanghebbenden. Samen zullen we werken aan het realiseren van een toekomst waarin impact ondernemen de norm is, zowel in Breda als daarbuiten.
 

Meer informatie

Wil jij de eerste stappen zetten op het gebied van Impact ondernemen? Of ben je al opgestart maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met BredaBusiness via bredabusiness@breda.nl.

BredaBusiness is een initiatief van Gemeente Breda en is het centrale startpunt voor jou als ondernemer. Op www.bredabusiness.com kun je terecht voor hulp, inspiratie en kennis over alle actuele thema’s op ondernemersgebied. Binnenkort volgt hier een speciale themapagina over Impact Ondernemen. Volg ons ook op LinkedIn kanaal @bredabusiness voor de laatste ontwikkelingen.

Contact Urban Living Breda:

Mehemet Genc

Deel dit: