Bericht

JongBreda in actie tegen eenzaamheid

Geplaatst op 4 oktober 2023, 17:00 uur
Illustration

In een wereld waarin iedereen steeds meer met elkaar verbonden raakt via het internet, blijkt eenzaamheid onder jongeren toch toe te nemen. Maar liefst 70% van de jongeren geeft aan zich weleens eenzaam te voelen. En daarom kwam Jong Breda met het initiatief om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden.

De Missie van Jong Breda
JongBreda is een netwerk van jongeren en lokale jeugdorganisaties, zoals Breda Actief, Surplus, Tejo, Fameus, Breday, Urban Living Lab Breda en meer. JongBreda is er voor alle Bredase jongeren tussen de 13 en 28 jaar die er wonen, naar school gaan of studeren. Het is de plek waar de stem van de jeugd klinkt. JongBreda geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de beslissers van Breda. Met enquêtes en groepsgesprekken verzamelen ze de mening van de Bredase jongeren over allerlei onderwerpen: onderwijs, cultuur, wonen, uitgaan. Hoe meer jongeren meedoen hoe sterker en luider hun stem. Jong Breda is te vinden op TikTok en Instagram op @jongbreda.

Het Ontstaan van het Initiatief tegen Eenzaamheid onder Jongeren
Het verhaal van dit initiatief begon met Imke Vaes, een student die samen met Stefanie Vermeulen een podcast genaamd "Stad van Straks" creëerde voor Jong Breda. In deze podcast werden problemen waarmee jongeren worden geconfronteerd besproken, en een van die problemen was eenzaamheid. Het onderwerp raakte een gevoelige snaar en leidde tot verdere onderzoeksinspanningen, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van het project om eenzaamheid tegen te gaan onder jongeren, dit project wordt grotendeels gedaan door jongeren zelf.

Het Project tot nu toe
De groep jongeren van JongBreda zet ook hun social media-account in voor het project tegen eenzaamheid, onder anderen wordt er gepost met #luchtjehart, waarin jongeren worden aangemoedigd om hun problemen te delen en steun te zoeken. Tegelijkertijd gebruiken ze sociale media om de leuke activiteiten in Breda te promoten. Hiermee willen ze het idee ontkrachten dat er in Breda niets te doen is voor jongeren en dat alles geld kost. Ze zoeken naar gratis en toegankelijke opties voor jongeren onder de 18 en ze betrekken daarbij ook een groep jongeren in hun onderzoek.

Ook organiseerde deze groep studenten een picknick, hierbij draait alles om het creëren van informele ontmoetingsmomenten voor jongeren. Daarnaast hadden ze WhatsApp-groepen opgezet waarin jongeren nieuwe contacten kunnen leggen en potentiële vriendschappen kunnen opbouwen.

Het Pad Voorwaarts
Het initiatief van Stefanie Vermeulen en haar team is bewonderenswaardig, maar er zijn enkele uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Het gebrek aan continuïteit in het project is er een van, aangezien elk jaar nieuwe groepen studenten betrokken raken en het project stopt tijdens de zomerperiode. Hierdoor wordt het opgebouwde momentum soms onderbroken, wat een efficiënte aanpak bemoeilijkt. Romy, een stagiaire bij Jong Breda, werkt eraan om deze obstakels aan te pakken en meer samenhang en duurzaamheid in het project te brengen.

De Motivatie van Romy
Romy's betrokkenheid bij Jong Breda en bij dit project begon als een schoolopdracht, maar groeide al snel uit tot een persoonlijke passie. De tastbare resultaten en de daadwerkelijke impact van het project spraken haar aan en motiveerden haar om zich verder in te zetten. Daarnaast kreeg ze de kans om haar eigen stageplek te kiezen en koos ze ervoor om bij Jong Breda betrokken te blijven, omdat ze nieuwsgierig was naar de toekomstige ontwikkelingen en de voortgang van dit project.

Leerzame Inzichten
Tijdens haar onderzoek kwam Romy enkele fascinerende inzichten tegen. Een opvallende bevinding was dat langdurige eenzaamheid de hersenen van jongeren kan veranderen. Mensen die langer dan 9 maanden eenzaam zijn geweest, kunnen anders reageren op bepaalde gezichtsuitdrukkingen en houdingen tijdens gesprekken dan mensen die niet langdurig eenzaam zijn geweest. Dit inzicht benadrukt het belang van het aanpakken van eenzaamheid op jonge leeftijd om blijvende effecten te voorkomen.

In een wereld waar eenzaamheid onder jongeren een groeiend probleem is, probeert Jong Breda dit tegen te gaan met hun project. Het initiatief tegen eenzaamheid benadrukt het belang van preventie, echte verbindingen en de kracht van samenwerking tussen jongeren, onderwijsinstellingen en gemeenschapspartners. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe jongeren zelf een verschil kunnen maken in de wereld om hen heen, en hoe het bespreekbaar maken van eenzaamheid kan leiden tot positieve veranderingen in het leven van velen.

Deel dit: