Bericht

Hoogopgeleide leven in hun eigen bubbel volgens onderzoek, ook bij Explore?

Geplaatst op 28 februari 2024, 13:00 uur
Illustration

Een maand geleden hebben we Explore Festival georganiseerd. Een meerdaags evenement wat volledig in het teken stond om de bewoners van Breda te stimuleren uit hun bubbel te laten komen. Een doelstelling die volgens ons ook geslaagd is. Veel mensen van allerlei verschillende culturen overtuigingen, beroepen en wijken kwamen samen. Toch was er hier en daar wat teleurstelling op de doelgroep die de boodschap aantrok. Deze teleurstelling kwam voort uit onze kwalitatieve impact meting:  ‘Veel dezelfde gezichten’, ‘Ik miste diversiteit, veel blanco’s bij elkaar’ en ‘Voor mijn gevoel waren er veel welgestelde, hoogopgeleiden blanke mensen.’

Dat deed bij ons de volgende vragen op: Hebben we onze boodschap wel duidelijk genoeg overgebracht aan onze doelgroep? En was de doelgroep die wij voor ogen hadden echt onze doelgroep?

Nederlanders en hun bubbel
Uit onderzoek van CBS blijkt dat Nederlanders met een hoger inkomen zonder migratieachtergrond het meest in hun eigen bubbel leven. De onderzoekers bepaalden de scores van 'herkomstsegregatie' van mensen, de mate waarin ze omringd zijn door mensen die op henzelf lijken. Zoals buren, klasgenoten, collega’s, huisgenoten en families.

Migranten en hun bubbel
Een van de sprekers die tijdens Explore Festival zijn verhaal vertelde was Youssef Agzhari. Hij vertelde over de nieuwe generatie Marokkanen en hun bubbel. En daar kwamen interessante gesprekken uit voort. Alle migranten die in Nederland wonen, komen dagelijks ontzettend erg uit hun bubbel zeggen ze. Ze adopteren zich aan een ander klimaat, andere cultuur, andere taal, andere gedragsregels. Ze zijn elke dag bezig om mee te gaan met het dagelijkse Nederlandse leven.

Boodschap Uit je Bubbel
Toch hebben we op Explore de feedback gekregen om een gemêleerder gezelschap bij elkaar te brengen. Hier hebben we ons best voor gedaan, toch waren er meer hoogopgeleiden blanke. Het heeft uiteindelijk met de innerlijke motivatie te maken. Daarom kwamen wij tot de volgende conclusie voor de boodschap van het Explore Festival.

De Nederlandse hoogopgeleiden zitten soms zo erg in hun eigen bubbel verankerd, dat wanneer de boodschap voorbijkomt om uit je comfortzone te komen, uit je bubbel, doe iets nieuws, ga met nieuwe mensen in gesprek een grotere interne motivatie oproept dan de migranten die elke dag uit hun bubbel komen. En dat is logisch. Daarom was het achteraf ook logisch dat de Explore bezoekers veel hoogopgeleiden blanke mensen zag en was het logisch dat ze het jammer vonden dat ze niet zoveel met andere culturen in contact kwamen dan ze hadden gehoopt.

Is daarmee Explore Festival niet geslaagd? Nee, het is juist een succes geweest. Niet alleen kijkt het overgrote deel van de bezoekers van Explore positief terug op het evenement en zijn ze uit hun bubbel gekomen. Vooral het feit dat de bezoekers de boodschap dus begrijpen en het ook echt jammer vinden dat ze niet genoeg uit hun bubbel zijn gekomen.

En deze boodschap is ontzettend belangrijk. We ervaren steeds meer versplintering in Breda, de diversiteit neemt steeds verder toe (Breda 2009: 18,6%, 2020: 27,1%) en er is een steeds grotere vraag om elkaar te ontmoeten in Breda. Daarnaast staan we voor ontzettend grote uitdagingen en stapelen de crisissen elkaar op. En daarin moeten we het met elkaar doen. Dus er is ook maar een mogelijke boodschap die we kunnen uitdragen, want door samen te werken kom je veel verder dan alleen. Daarom aan iedereen, ook jij hoogopgeleide, kom uit je bubbel!

Deel dit: