Bericht

5 vragen met... Raymond Sparreboom

Geplaatst op 3 april 2024, 15:05 uur

In de rubriek ‘5 vragen met’ houden wij elke week een interview met een medewerke van Urban Living Lab Breda aan de hand van 5 vragen. Deze week is het de beurt aan Raymond Sparreboom, initiatiefnemer en programmamanager van het Urban Living Lab.

Kun je kort vertellen wie je bent en wat jouw bezigheden binnen Urban Living Lab Breda zijn?
Ik ben Raymond Sparreboom, ik ben initiatiefnemer en programmamanager van het Urban Living Lab Breda. Als programmamanager ben ik, voor de stuurgroep, eindverantwoordelijk voor het Urban Living Lab Breda.. Mijn doel is om op de juiste manier te laten zien wat we doen bij het Urban Living Lab Breda en wat dit betekent voor de inwoners van de stad. Als programmamanager ben ik ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de financieringen de doorontwikkeling van het Urban Living Lab Breda. Verder houd ik mij ook bezig met de inhoud en ben ik actief betrokken bij het stedelijk programma Bredata, ben ik initiatiefnemer en opdrachtgever van het Zelfbewuste Huis en zit ik namens het Urban Living Lab Breda in het Stedelijk Ethisch Team

Met welk(e) project(en) ben je het meest bezig binnen Urban Living Lab Breda?
Ik ben vooral bezig met het programma Bredata. Bredata is eigenlijk het masterplan van de gemeente Breda. Dit plan staat voor het digitaliseren en verslimmen van de stad op een manier dat de leefomgeving voor de inwoners beter wordt en de kwaliteit van leven voor elke Bredanaar verbetert. Het motto is: “Onderweg naar een digitale en menselijke samenleving”. Dat perspectief is belangrijk voor Urban Living Lab Breda, want wij willen als er voor zorgen dat inwoners betrokken raken en een actieve rol kunnen spelen in de digitalisering van hun stad. Een goed voorbeeld is het Zelfbewuste Huis, hierbij zijn we technologie aan het ontwikkelen en toepassen samen met inwoners. We vragen de inwoners naar hun behoeftes en voeren de ethische dialoog over de inzet van AI in hun leefomgeving.. Het ideale plaatje is dat de inwoners zelf de regie hebben over wat er ontwikkeld wordt. Zij maken het ruwe ontwerp en samen met experts wordt er vervolgens een werkend prototype gemaakt en tenslotte het definitieve product of oplossing..

Hoe ben je eigenlijk betrokken geraakt bij het Urban Living Lab Breda?
Eigenlijk om twee redenen. De eerste is via het werk bij de techniekacademie van Avans (ATIx). De studenten zijn in hun opleiding met SDG’s (Sustainable Development Goals) bezig, en daarbij is alles uiteraard gericht op de volhoudbaarheid van de samenleving. Er was alleen weinig contact met diezelfde samenleving, dus vond ik dat onze studenten in contact moesten komen met de samenleving, met de echte mensen in de buurten en wijken waar het uiteindelijk om gaat . De tweede reden is dat Avans in 2017 een strategische samenwerking aanging met een Finse universiteit. Binnen dit partnerschap was ik verantwoordelijk voor het opzetten van de samenwerking op: onderwijs, onderzoek en valorisatie, gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken Om gericht samen te werken op die drie onderwerpen is een living lab ideaal, want in een living lab komt dat allemaal samen.

Je hebt al veel mooie projecten genoemd, heb je al wat successen hierin bereikt of heb je al wat prestaties waar je trots op bent?
Nou, het Zelfbewuste Huis is wel een mooie prestatie, ook een mooie prestatie is gerobotiseerde landbouw. Inmiddels valt dit niet meer onder Urban Living Lab Breda, maar de Robotfarm bestaat nog steeds. Bij successen kan je ook denken aan een initiatief zoals de samenwerkplaats in Hoge Vught. Maar niet alles wat er gebeurt is een succes hoor. Sommige dingen blijken achteraf toch niet te werken zoals gedacht. Maar goed de de fase van waarin we nu zitten is ook wel een succes, we zitten in een doorontwikkeling en werken richting de nieuwe fase van de organisatie. Een fase van volwassenheid. We zijn natuurlijk begonnen als een soort rebellenclub, en uiteindelijk zijn we uitgegroeid in een stad breed samenwerkingsverband. De bestuurders hebben dit in 2022 ook uitgesproken en bevestigd in de samenwerkingsovereenkomst Urban Living Lab Breda. We worden ondertussen ook steeds meer als een relevante partij gezien om mee samen te werken.

En dan de laatste en misschien wel meest belangrijke vraag: heb je een gekke gewoonte tijdens je werk?
Nou ik heb een soort van chronische verkoudheid, het lijkt wel of ik 24/7 mijn neus loop op te halen. Misschien hoor je het zelfs nu.’

Deel dit: