Bericht

🌱 Halen we binnenkort onze energie uit levende planten?

Geplaatst op 30 april 2024, 12:22 uur
Illustration

Bij Urban Living Lab Breda geloven we in een terugkeer naar de basis: comfortabel, veilig, energieonafhankelijk en betaalbaar leven. Daarom lanceren we met trots, in samenwerking met Peter Berben van Business Centre Treeport het eerste plant-energie project in het Zelfbewuste Huis bij Curio. 💡

Het Zelfbewuste Huis
Het Zelfbewuste Huis is een initiatief van Bredata (Gemeente Breda) en Urban Living Lab Breda en heeft als doel een huis te ontwerpen dat volledig autonoom en adaptief de bewoner(s) kan ondersteunen in hun dagelijks leven. Het huis helpt de bewoner(s) bij het werken aan een gezonde levensstijl, biedt ondersteuning wanneer er zorg nodig is en biedt een gezonde leefomgeving bovendien draagt het huis bij aan een gezondere aarde. 🌿🏠

Plant-energie project
Wij willen dat dit huis zijn eigen hernieuwbare energie op kan wekken, dit opslaat en gebruikt wanneer nodig. Bij het plant-energie project draait alles om de natuurlijke mogelijkheden. De focus ligt op het vraagstuk of levende planten ons de energie van de toekomst kunnen leveren. 

Planten maken tijdens de fotosynthese organisch materiaal aan voor de groei. Het teveel geproduceerde organisch materiaal wordt door de plant via de wortels uitgestoten. Micro-organismen ontleden dat organisch materiaal en in dit proces komt energie vrij.

De start van het project en de ontwikkeling om energie te ‘vangen’ uit planten en micro-organisme ziet er veel belovend uit en is al een stap in de goede richting. Samen met Peter Berben is er een start gemaakt met het achterhalen of we onze energie uit levende planten kunnen halen en wat hier voor nodig is om dit te realiseren. We zijn enthousiast om deze stap samen te zetten en te onderzoeken of het in de toekomst ook op grotere schaal in Rootz innovatiecentrum bij Business Centre Treeport mogelijk is. 🏡💚

Partners
Het project is een onderzoeksproject van het practoraat klimaatpositief gebouwde omgeving van Curio in samenwerking met het lectoraat smart energy, studenten HBO elektrotechniek (differentiatie energietechniek) en de master Material & Energy Transition van Han van Osch van Avans Hogeschool.

Deel dit: