Organisatie

De Rooi Pannen

Onderwijsinstellling

Binnen De Rooi Pannen hebben we een duidelijke visie op wat wij leerlingen bieden en wat we van hen verwachten.


We verzorgen onderwijs voor alle jongeren die gemotiveerd zijn voor onze sectoren en in staat zijn goed te functioneren binnen ons onderwijsconcept en in de latere beroepspraktijk.


We bieden hen een uitdagende opleiding die nauw aansluit bij de huidige en toekomstige beroepspraktijk en maatschappij. Wij zetten ons in om de talenten die een leerling in zich heeft, maximaal tot ontwikkeling te brengen. Vaardigheden als samenwerken, goed communiceren, ondernemend gedrag en creativiteit zijn daarin belangrijke aandachtspunten. In het vmbo helpen we de leerlingen vooral ook met het zoeken naar hun eigen belangstelling, talenten en motivatie en zijn de programma’s wat minder direct voorbereidend op de beroepspraktijk.


Dat is wat we bieden, maar anderzijds verwachten we van onze leerlingen dat zij zich inzetten om het beste uit zichzelf te halen en te werken aan een ondernemende houding en ondernemend gedrag. Een onderwijsprogramma van De Rooi Pannen is een op de opleiding afgestemde mix van (theorie)lessen, projecten en interne praktijk. Niet alleen de interne praktijk maar ook de invulling van theorie en projecten zijn zoveel mogelijk op de beroepspraktijk/branche gericht. In de interne praktijk leggen we het accent natuurlijk op beroepsvaardigheden, maar ook op persoonlijke ontwikkeling tot volwassen gedrag in het beroep en de maatschappij.


Leerlingen krijgen de kennis vanuit vakmanschap aangeboden. Bij De Rooi Pannen maken onderwijsgevenden het verschil. Zij realiseren onderwijsprogramma’s die gericht zijn op het inspireren van leerlingen vanuit persoonlijke passie en vakmanschap, waarbij digitale hulpmiddelen aanvullend/ondersteunend worden ingezet. De opgedane kennis en vaardigheden worden vervolgens toegepast in de stage/beroepspraktijkvorming in het bedrijfsleven.

Illustration
 
Deel dit: