Organisatie

CPO-CFH-Breda

Vereniging / club
  1. Het doel: 
van de CPO-CFH is om het voor de gezamenlijke leden (mede) ontwikkelen en laten bouwen van 24 starters- en 24 senioren Charge Free Home woningen in CPO verband in Breda voor hen, die zich daartoe aanmelden, alsmede het beheer van eventuele gemeenschappelijke zaken en voorzieningen na realisering van de woningbouw en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
Een CFH is een elektriciteit leverende woning en gezamenlijk met elkaar is de wijk zelfvoorzienend. De woningen worden gebouwd met een biobased schil. Overcapaciteit elektriciteit slaan we op binnen de wijk. Als het nodig is, kan deze energie weer gebruikt te worden voor elektrische autos en naburige wijken.  
De starterswoning worden in rij gebouwd. Als de gemeente minder grond toewijst dan zal de verhouding starters- en seniorenwoningen (waaronder vrijstaand) naar verhouding terug worden gebracht.  
Via deze link krijgt u een idee over het project: https://slim.debouwmaakthet.nl/innovaties/15574/charge-free-home 


  1. De bouw: 


Het bouwen van de senioren- en starterswoningen zal zoveel mogelijk vanuit een duurzaamheidsgedachte gaan gebeuren waarin tijdens de productie en bouw zo weinig mogelijk CO2 wordt uitgestoten. Dat betekent dat de woningen biobased gebouwd worden. Dat wil zeggen met bouwmaterialen die gerecycled kunnen worden (cradle to cradle’) en die in de natuur gevormd zijn (b.v. hout, leem, stro, hennep etc.) Elke CFH bespaart minimaal 13.000 kg CO2-uitstoot. Om dit te bereiken worden er zoveel mogelijk Warmte Terug Win (WTW) installaties in het CFH opgenomen. 
  1. De Locatie: 


Uitgangspunt als locatie is plan Woonakkers aan de noordzijde in Teteringen. 
Andere locaties die in beeld kunnen komen zijn de locaties Maria Rabboni (Laanzicht), Digitparc, en Frankentaler straat. De gemeente bepaalt de toewijzing van de locatie.  


  1. Architectuur 


Omdat CFH een BELG woning (= Bewust Energie Leverend Gebouw) wordt, zal deze gebouwd worden met een zogenaamd Lessenaarsdak met de ligging van het dak ergens tussen Zuidoost en Zuidwest. Er blijft voldoende ruimte over om tegen meerkosten de woning breder/dieper/hoger te maken. De leden bepalen in gezamenlijkheid hoe de architectuur er verder uit zal gaan zien mits de CO2 uitstoot zoveel mogelijk beperkt zal blijven en het een BELG zal blijven. 


De openbare ruimte, buiten de woning en de tuin, wordt door externe partijen geregeld. De medezeggenschap of inspraak op de inrichting moet nog geregeld worden.  


  1. Energie 
    Een CFH is een woning c.q. wijk die in december/januari meer opwekt dan het gebruikt en is daardoor zelfvoorzienend. Het gevolg is dat dat er 5 keer zoveel elektriciteit wordt opgewekt als benodigd. De overcapaciteit wordt opgeslagen in een thuisaccu en/of buurtaccu en/of bidirectionele elektrische auto. Door deze keuzes wordt de CFH-wijk als het ware een elektriciteitscentrale. De netbeheerder kan op elk moment beschikken over de externe opslagcapaciteit (buurtaccu’s en bidirectionele auto-accu's). Indien de netbeheerder ook over de thuisaccu wil beschikken zal dat in overleg met de bewoner plaats vinden.  


De vereniging streeft ernaar dat de leden zoveel mogelijk gebruik gaan maken van elektrische deelauto’s en mogelijk elektrische deelfietsen 
 

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van CPO-CFH-Breda