organisatie

Dutch Happiness Week

Non-profit

De VN hebben 20 maart uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van het Geluk’. Gelukkige mensen zijn actiever, creatiever, minder vatbaar voor ziektes en energierijker. Geluk is van belang op sociaal én economisch gebied, op individueel en maatschappelijk niveau.  


Het geluk van mensen maakt onderdeel uit van vele indexen die beschrijven hoe mensen wereldwijd ervaren dat de wereld er voor staat. Zo kennen we de Global Happiness Index, of binnen de OESO landen de Better life index. De VN hebben de Sustainable Development Goals 2030 (SDG) naar voren geschoven als de noemer om de wereldwijde ambities rondom welzijn en geluk voor iedereen ('leave nobody behind') zo integraal en inclusief mogelijk tot uitdrukking te brengen. In Nederland zien we meer recent de aandacht groeien voor de monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In datzelfde onderzoek legt ook het CBS de verbinding vanuit onze Brede Welvaart naar de 17 SDGs. 
 
Themaweek en de bijdrage van partners
In deze themaweek verbinden we het welzijn/geluk van iedereen (hier en nu, hier en elders en nu en in de toekomst) met elkaar. Dutch Happiness Week wil een platform bieden aan individuen, organisaties, bedrijven en de overheid om afzonderlijk en vooral ook samen hieraan bij te dragen.
Het wil een motor zijn voor verrassende ontmoetingen en samenwerkingen waarin individueel en maatschappelijk geluk vorm krijgen.


Achtergrond
In 2015 is voor het eerst een themaweek rond geluk georganiseerd in Eindhoven. Een week vol lezingen, voorstellingen en workshops rond geluk. Na drie edities breidt het programma in 2018 uit naar Tilburg, een stap die past bij de ambities van de initiatiefnemers van de Dutch Happiness Week om kennis en bewustwording rond het thema geluk breed te verspreiden.

In 2021 neemt ook (de regio) Breda deel aan deze week en dit groeiende platform. Het biedt uitstekende kansen om binnen de stad en zelfs binnen de provincie samen te werken. 

Deel dit: