organisatie

BS De Wisselaar

Onderwijsinstellling

Bij ons op Kind Centrum De Wisselaar hebben wij respect voor elkaar en onze omgeving. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een blijvende ontwikkeling van het welbevinden van zichzelf en elkaar. Daarbij staan veiligheid en autonomie (zelfstandigheid) voorop.
Iedereen wordt gezien en ieders talent komt tot zijn recht.


Op basis van een eigen leerstijl werkt iedereen aan persoonlijke leerdoelen en eigentijdse vaardigheden,
zodat we ons optimaal kunnen ontplooien in de maatschappij.


KC De Wisselaar biedt een leerrijke centrale plek in de wijk, waar kinderen, ouders, medewerkers en verschillende samenwerkingspartners elkaar kunnen ontmoeten. Onze school beseft dat er ook na schooltijd kansen liggen voor onze leerlingen. Wij proberen na schooltijd activiteiten te organiseren waarvan kinderen enthousiast worden. Ongemerkt zijn onze leerlingen spelend aan het leren.


Afgelopen jaren voldoen we met de eindresultaten aan de inspectienorm. Daarmee laten we zien dat we het beste uit onze leerlingen halen. Naast kennis vinden wij het belangrijk dat kinderen zich vooral prettig voelen.

Thema Onderwijs
Deel dit: