organisatie

Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda

Non-profit, Vereniging / club

Markkant is de natuur- en milieuvereniging voor de regio Breda. De naam verwijst naar het stroomgebied van het riviertje de Mark dat, samen met het riviertje de Aa, in Breda en omstreken beeldbepalend is voor natuur en landschap. De naam van de stad verwijst naar het samenvloeien van beide stromen (Brede Aa).


Vereniging
De vereniging Markkant Breda kent leden en verbindt iedereen die zich betrokken voelt bij de missie: schoonheid van landschap, natuur en milieu in de regio Breda. De betrokkenheid bij de vereniging kan zijn indirect op direct.

Indirecte betrokkenheid betekent financiële ondersteuning zoals
lidmaatschap, donatie, sponsoring of subsidie.

Directe betrokkenheid bestaat uit actief meepraten, meedoen,
meedenken. Leden kunnen deelnemen aan een werkgroep van de
vereniging of zich inzetten voor een specifieke actie. Markkant Breda ondersteunt ook enthousiaste inwoners met een eigen initiatief dat aansluit bij onze missie. Het doet er niet toe of dat initiatief commercieel is of gebaseerd op vrijwilligheid.

Deel dit: