image

STADSBREDE SAMENWERKING

De gemeente Breda, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences (BUas), 
Curio, De Rooi Pannen en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) slaan de handen ineen! 

Lead partners: Avans, BUas, Curio en gemeente Breda
Associate partners: NLDA en De Rooi Pannen

Ambitie
We gaan de noodzakelijke stedelijke transities van Breda versnellen en 
de verduurzaming en ‘verslimming’ van de stad en haar gemeenschap een stevige impuls geven. 
Onze leidraad is een 4-tal strategische maatschappelijke thema’s en opgaven van de stad en regio: 

Inclusieve Samenleving & Gezondheid | Digitalisering & Smart Technology
Energietransitie & Duurzaamheid | Smart Mobility & Logistics 

Uitgangspunten in de samenwerking
We streven naar transdisciplinaire en multilevel samenwerkingen verbonden aan lokale maatschappelijke vraagstukken. Afstemming vindt plaats zowel intern binnen de verschillende organisaties als tussen gemeente en kennisinstellingen (zwaartepunten praktijkonderzoek). Hiermee beogen we meer impact te bereiken voor stad, studenten, docenten, onderzoekers, ondernemers en bewoners. We creëren een contextrijke en praktijkgetrouwe leerervaring voor onze studenten, docenten en onderzoekers. Talentontwikkeling in optima forma. In deze structurele samenwerking ontwikkelen en delen we (nieuwe) kennis en passen beproefde en vernieuwende methodes en technieken toe in de praktijk. De lead partners dragen de organisatie en werken zoveel mogelijk met gesloten beurzen. De associate partners dragen bij indien mogelijk/passend aan projecten door kennisoverdracht en in overleg aan de organisatie. 

Urban Living Lab Breda 
De stadsbrede samenwerking binnen het Urban Living Lab Breda (ULLB) vloeit voort uit de City Deal Kennis Maken Breda. Draagvlak en actiebereidheid creëren bij een divers samengestelde bevolking is essentieel. Het ULLB heeft serieuze aandacht voor ‘heel de mens’ en zijn omstandigheden als voorwaarde voor een gedragen transitiepad in bovengenoemde thema’s. Om onze ambitie te realiseren ontwikkelen we een gezamenlijk transitieprogramma en versterken we de bestaande samenwerkingsstructuur ULLB, het centrale punt van onze strategische samenwerking.

Wat betekent Urban Living Lab Breda voor u?

Lead Partners

Associate partners