Marc Holvoet

Professional, Kwartiermaker Urban Living Lab Breda
Wie is Marc?

Sinds 2008 werk ik enkele dagen per week in Breda University of Applied Sciences waarbinnen ik onderzoek en onderwijs combineer met de grote transitieopgaven van de Stad. Hoe kunnen we de leefwereld van de mensen een betere plek geven in de systeemwereld? En hoe kunnen we de waarden van de stad en de mensen beter inzetten voor een duurzame, toegankelijke en inclusieve samenleving.


Ik woon in een kleine dorp in Gelderland samen met vriendin en twee kinderen. Dorpen hebben meestal een sterk community zin waar het als 'import' een uitdaging is om onderdeel van uit te maken. Maar door me te richten op een betere toekomst, net als in het Bredase, probeer ik het dorp beter, gezonder en duurzamer te maken en onderdeel te worden van de gemeenschap. In de zomer van 2020 heb ik samen met meerdere ouders een nieuw schoolplein/avonturenplek ontworpen en aangelegd. De impact op verbinding is hierin gigantisch. Het is een soort dorpplein geworden gedreven door door kinderen!

Mijn werk en hobbies

Werkte na zijn studies aan de Hogeschool van Gent, TU Delft en de Wageningen Universiteit bij DHV, Inbo Stedenbouwkundigen, Bureau Nieuwe Gracht en NIEUWBRUUT. Een terugkomend thema in zijn projecten is het landschap en dan vooral als onderlegger voor alle ontwikkelingen en transformaties. De lagenbenadering vormt de basis voor alle landschappelijke, stedebouwkundige en architectonische ingrepen.
Hij werkte bij DHV aan regionale ontwerpopgaven zoals de cultuurhistorische hoofdstructuur Utrecht en Nieuwe Hollandse Water Linie, bij Inbo aan stedenbouwkundige ontwerpen zoals Zwolle Stadshagen en omgekeerde integratieprojecten, zoals Hendrik van Boeijenoord te Assen en De Hartekamp te Heemstede.
Maakte in najaar 2004 de overstap naar bureau Nieuwe Gracht en werkte mee aan het Integraal Ontwikkelingsplan Kust Provincie Zuid-Holland, Gebiedsvisie Aar- en Amstelzone, Duurzame Glastuinbouw Provincie Zuid-holland en Vredenburghpark Waddinxveen. Daarnaast werkte Marc aan de ontwikkelingsvisie Franciscushof Raalte, stedebouwkundig referentieplan Parkwijk Baarn, stedebouwkundig plan Salland 2 Raalte en het stedebouwkundig masterplan Veghel. Daarnaast doet hij vaak mee aan internationale en nationale prijsvragen op het scheidsvlak van stedebouw en landschap.
Na het winnen van Europan 7 Alkmaar begon Marc in 2006 NIEUWBRUUT waarin hij onderzoekend en ontwerpend opzoek ging naar het herpositioneren van de stedelijke en landelijke ruimten binnen Europa. Voorbeelden hiervan zijn VINEXt: een studie naar de toekomst van de vinex-locatie, een ontwerp voor de stadsrand Haugesund (NO), herbestemming van een gebied in Jarvenpaa (FI) en een studie naar Intense Laagbouw in Groningen. In het voorjaar 2012 won Marc i.sm. Tauw en Synergie de Eo-wijers prijsvraag met de inzending SAMEN PIONIEREN. In 2012 voert hij ontwerpend onderzoek uit naar de toekomst van de Vinex-locaties Reeshof in Tilburg, Schuytgraaf in Arnhem, Leidschenveen in Den Haag en Almere Buiten in Almere. Momenteel vertaalt hij deze werkmethodiek op basis van behoeftepatronen en woonmilieu’s naar een systematiek voor ‘De Toekomstbestendige stad’, ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ en de aanpak van de omgevingsvisies. Naast deze strategische projecten en schaalniveau is Marc ook actief betrokken bij de ontwikkeling en ontwerp van hoogwaardige ruimtes in stad en ommeland. Zoals de landschappelijk en duurzame inpassing en het ontwerp van verschillende woningen op een Gelders landgoed.
Gecombineerd met zijn praktijk geeft Marc sinds 2008 les aan Breda University of Applied Sciences en sinds 2017 Urban Management aan Collegium da Vinci in Poznan Polen. Daarnaast is hij kerngroeplid bij het Stadslab Breda en het Urban Living Lab Breda.

Mijn expertise

- Verbinding leefwereld & systeemwereld.


- Ontwerpen van leefbare steden & buurten.


- Nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling door inzet 'Assets' van de stad.