Henk Schol

Professional, kwartiermaker Urban Living Lab Breda
Mijn expertise

De formats van dit tiep websites stammen nog uit de tijd dat de systeemwereld en de daarin aan te treffen bevestigers van hun systematische gelijk nog domineerden. Er moet systeem in, want dat biedt houvast, overzicht, controlemogelijkheden! De makers hebben kennelijk gemist dat we, naar het woord van Bauman, in een vloeibare moderniteit leven, waarin verhalen, passie en persoonlijke relaties, gunnen en van elkaars competenties genieten (in plaats van eraan te verdienen) kenmerken zijn.


De tijd van de systeemwereld is voorbij. Het is nu de tijd van de mensen, van de leefwereld, waarbij de overgeblevenen uit de systeemwereld die wereld zullen kantelen om de aansluiting niet te missen. Grappig genoeg vind je in die kantelende systeemwereld natuurlijk ook mensen, mensen met passie zelfs, net zulke aardige mensen als ik, maar die één handicap hebben, waarvan ze moeten zien los te komen: de wetten, de regels, de pretenties, de controledrift en de risicomijding, de angst voor statusverlies, ván die systeemwereld. Als hen dat een beetje lukt en ze leren weer 'vrij' om te gaan met elkaar en met de mensen uit de leefwereld en ze bevorderen ook nog dat die hun deel van die leefwereld weer zelf kunnen gaan bestieren, dan komen we ergens.


Maar intussen moet ik mijn 'expertise' in dit voorgeprogrammeerde blok invullen. Volgens mijn Dikke Van Dale is expertise hetzelfde als deskundigheid. En is deskundigheid dan weer "kennis, vakbekwaamheid op enig gebied", en is een deskundige dan weer "een persoon die door beroep of studie in het bijzonder bevoegd is tot het beoordelen van een zaak". Dan rijst uit de logica de vraag: ben ik wel deskundig genoeg om zelf te beoordelen of ik een deskundige ben en op welk 'gebied' dan misschien? Dat wordt algauw een verkooppraatje dat druipt van de zelfbevlekking, waar Linkedin, de moderne mensenetalage, helemaal bol van staat. Hier volgt dus een verkooppraatje.


Mijn DNA is dat van een gedreven, veelzijdig geïnteresseerde, geëngageerde journalist. Ik heb in de loop der tijden een nogal gevarieerde bagage verzameld door op allerlei plekken te werken (van reportages over woonwagenbewoners tot internationale reportages over pakweg de Zweedse politiek-economische 'derde weg' en de media in de VS); heb, bij De Baak, ook een tijdlang sleutelspelers uit het bedrijfsleven en collectieve sector geleerd een beetje normaal met de media - en dus met hun publiek -om te gaan. Vond het begin deze eeuw tijd voor wat anders, ben bestuurskunde (op een haar na afgestudeerd) en wijsbegeerte (daarmee verzamel je meer rijkdom dan met bitcoins) gaan doen aan de EUR.


Ben bij Urban Living Lab aangesloten omdat ik zie dat ook schathemelrijk Breda nog heel wat te doen heeft om sociale en andere achterstanden en ongerechtvaardigde ongelijkheden weg te werken, een beetje ordentelijk voor te sorteren op een immer ongewisse toekomst, en dat te doen op nieuwe manieren, samenwerkend, elkaar wat gunnend, met af en toe een feestje; Bovendien vind ik, heel pedant, dat ik wat te bieden heb, waar ik heel gemakkelijk met vogels van zeer diverse pluimage verkeer en samenwerk, binnen en buiten het lab. Ik vind mezelf best wel streetwise, sociaal bekwaam en voorzien van zeer behoorlijke analytische vaardigheden. Als overheden hommeles verwachten op lastige bijeenkomsten, bellen ze mij. Heel verstandig. Want ik kan ook met gezelschappen, zelfs als die in zekere staat van opwinding verkeren, vrij aardig omgaan (in de systeemwereld heet zo'n rol: moderator, voorzitter). Ze bellen me soms ook om samenkomsten met gematigden, op het punt van beheersing der driften behoorlijk gevormde, dus nette mensen, te leiden. Ook leuk.


O ja, hobbies: muziek maken en laten maken, grappen maken, ons wekelijks brood maken, reizen maken, in elk opzicht. Overtuigd?!