Vacature/hulpvraag

Stage coaching leerlingen (mbo/ hbo)

Geplaatst op 24 oktober 2023, 09:24 uur
Illustration

Kun jij je goed in anderen verplaatsen?

Wil jij jongeren (10-17) ondersteunen in hun ontwikkeling? 

Lijkt het je top om leerlingen te coachen bij hun challenges?

Faam Friday 

Bredagora start in de Faam met een coachgroep. Een coachgroep waarin leren dmv challenges en inspiratiesessies en waarin leerlingen één dag in de week samenkomen om vanuit intrinsieke motivatie met hun ontwikkeling aan de slag te gaan.

Voor welke doelgroep is FaamFriday?

We leven in een snel veranderende maatschappij waarin het huidige onderwijs voor een groep leerlingen niet meer de plek is waar ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Deze leerlingen uit het VO die vastlopen in het “traditionele” onderwijssysteem, die (tijdelijk) hun motivatie kwijt zijn om te leren en daardoor ook niet tot leren komen. Jongeren die zichzelf “uit” hebben gezet en door coaching zichzelf weer “aan” willen zetten. Leerlingen die we kunnen begeleiden in hun route naar een andere onderwijsplek, bijvoorbeeld van havo 4 naar het mbo. Maar ook leerlingen die ondersteuning nodig hebben om weer hun leermotivatie binnen de huidige plek te vinden en die na begeleiding weer sterker het onderwijs in kunnen.

Wat kun jij doen als student?

Je kunt meedraaien in de coachgroep, coachgesprekken voeren met leerlingen, hen begeleiden bij het buitenschools leren en inspiratie organiseren.

Voor wie is de stage geschikt?

Als je op een andere manier met leerlingen aan de slag wilt en jezelf buiten de gebaande kaders wilt oriënteren welke onderwijsvormen er zijn buiten het traditionele onderwijs. De stage is geschikt voor de invulling van de vrije ruimte, lintstage op vrijdag, project of losse opdracht. 

 

Organisatie
Bredagora
contactpersoon
Nico Kerver
Ingangsdatum
29/01/2024
Beloning
We zijn helaas (nog) niet in staat om een stagevergoeding te verlenen. Je komt terecht in een klein team en wordt begeleid door Nico Kerver en/of Febronie Stokla.
Deel dit: