Woensdag 19 april

Het programma Verbeter Breda werkt aan gelijkere kansen, waar je ook opgroeit in Breda. Binnen één generatie willen we dat realiseren. In 2040 moet iedereen voldoende kansen kunnen pakken om zelf zijn leven waardevol in te richten. Daarbij staat wonen, school en inkomen centraal. Inwoners, scholen, bedrijven, politie, woningcorporaties, zorg- en welzijn, gemeente en het rijk werken zo samen aan een blijvend beter Breda.

Vanaf 2021 is er nagedacht over doelen die we onszelf moeten stellen om de tweedeling tegen te gaan en te werken aan gelijke kansen voor iedereen. De eerste antwoorden hierop en de doelen zijn omschreven in het Pact van Breda deel 1 & 2. De afgelopen maanden is er nagedacht over de plannen om de doelen die omschreven staan in Het Pact van Breda Deel 2 te bereiken. Nu zijn deze plannen opgenomen in Het Pact van Breda Deel 3, (je leest ‘m hier: https://www.verbeterbreda.nl/het-pact-van-breda). In de week van 18 t/m 21 april vieren we dat Het Pact van Breda Deel 3 er is en wordt het Pact ondertekend door iedereen die meedoet aan de plannen. 

Mee-Makersfestival (Ver)beter Breda

Daarnaast willen we dat meer Bredanaars nadenken over kansen(on)gelijkheid en de thema’s uit het Pact. Dat ze stilstaan bij de vraag: Heeft iedereen in de stad wel een gelijke kans op een fijn leven en wat heb ik er eigenlijk mee te maken? Daarom organiseren Verbeter Breda & Urban Living Lab Breda het Mee-Makersfestival (Ver)beter Breda. Tijdens dit festival worden er gedurende vier dagen verschillende activiteiten georganiseerd rondom het thema kansengelijkheid, in samenwerking met verschillende partners in de stad. Iedereen in Breda, jong en oud, groot en klein, uit alle wijken, is uitgenodigd om gratis deel te nemen aan de activiteiten.

Ondertekening Pact van Breda deel 3
tijdstip: 13.00 - 15.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur)
locatie: Electron

Woensdag 19 april staat speciaal in het teken staan van Het Pact van Breda Deel 3. Vanaf 12:00 uur gaan de deuren van Electron open en is iedereen welkom om samen met de mensen van het project Familie Maken de lunch te bereiden. Naast een gezamenlijke lunch, zal stadsdichter Maurits Verhoef een gedicht voordragen over Het Pact van Breda Deel 3. Ook zullen alle betrokken partners op een symbolische manier het Pact ondertekenen. 

Breda café
tijdstip: 15.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
locatie: Electron

De middag wordt afgesloten met het Breda Café, waarin er gesproken wordt over de Stad van de Toekomst.

Zien we je daar?

Scoor nu je GRATIS TICKET

Locatie / Location

Geinteresseerd in Verbeter Breda of Urban Living Lab Breda?
Zelf een bijdrage leveren?

Contactgegevens Verbeter Breda
Amber Klijn, projectmedewerker Verbeter Breda - am.klijn@breda.nl

Contactgegevens Urban Living Lab Breda (ULLB)
Rutger van Eijken, themaregisseur Inclusieve Samenleving & Gezondheid - rjw.vaneijken@avans.nl