Onderwijscafé Donderdag 28 September 2023

Programma

Locatie: Stedelijk Gymnasium, Nassausingel 7

15:30-16:00 inloop
16:00-16:10 centrale opening
16:10-16:30 Duurzaam Doen in Breda!
                      In gesprek met Ron Bekker
16:30-16:35 naar ruimtes
16:35-17:05 pitch ronde 1: 
17:05-17:15 wisselen
17:15-17:45 pitch ronde 2: 
17:45-18:15 Netwerken en borrel

image

Duurzaam Doen in Breda!
- In gesprek met Ron Bekker

Hoe verminderen we onze ecologische voetafdruk? In Breda zijn veel initiatieven en inspanningen om duurzaamheid te bevorderen en een leefbare, groene en sociale stad te creëren voor zowel huidige als toekomstige generaties. De tijd van praten en bewustzijn is voorbij, we moeten met elkaar de slag, maar hoe dan?  

We gaan hierover in gesprek met Ron Bekker. Ron betrokken is bij deze verschillende duurzame initiatieven in Breda, waaronder de Zero Waste Week Breda, Groen Cafés en Stadsjutters Breda. Dit zijn lovenswaardige en inspirerende activiteiten om een positieve impact op het milieu te hebben. Ron vertelt hoe je makkelijk zelf in actie kan komen. Samen gaan we op zoek naar de verbinding met het onderwijs. Hoe kan jij met leerlingen, studenten in actie komen?

De Zero Waste Week

Een meerdaags festival op het gebied van duurzaamheid, verspillingsvrij en afvalvrij leven. Het geeft handvatten om te helpen bij afvalvermindering. Want dat kan best lastig zijn. We maken het leuk, gemakkelijk, praktisch, interactief en verbindend.

Stadsjutters Breda

Stadsjutters verzamelen waardevol materiaal en informatie. Ze ruimen op, registreren, al fotograferend, wat waar ligt. Deze data worden geanalyseerd en op een statistische kaart gezet. Met de data kunnen we oorzaken opsporen en aanpakken. Zo kunnen we onze stad duurzaam schoonmaken en houden. Iedereen kan meedoen en Stadsjutter worden is doodeenvoudig. Hoe meer Bredanaars zich achter het initiatief scharen, hoe meer data er wordt verzameld en hoe beter de onderzoekers conclusies kunnen trekken. 

Groencafé Breda

De ontmoetingsplek voor alle inwoners in en rond Breda met groene ideeën, met vragen en met ambities voor zichzelf en voor de stad.

Lees ook: Plastic bolletjes drijven in de Mark en niemand weet waar ze vandaan komen

Activity | Ron Bekker | LinkedIn

Pitches

image

Hoe breng je duurzaamheid in de onderwijspraktijk?  
(Angela Nobelen, Curio Start)

Kringloopwinkel gerund door leerlingen/studenten 

Curio Start heeft haar eigen kringloopwinkel: De Kleine Vince i.s.m. stichting Vincentius. De winkel was tot voor kort gevestigd in de aula van de Praktijkschool en werd gerund door leerlingen Dienstverlening. De leerlingen leren er basis(werk)competenties, vakcompetenties en lessen over duurzaamheid. Ervarend leren is een rode draad in ons onderwijs en duurzaamheid heeft de volle aandacht. We onderzoeken de mogelijkheid om De Kleine Vince ambitieus breder neer te zetten binnen de Faammuren.  Denken in uitdagingen, mogelijkheden en oplossingen is ons motto; we hebben plannen en ambities en zijn op zoek naar nieuwe samenwerkingen/ verbindingen met onderwijsinstellingen, gemeente, ondernemers, bevolking.. Graag deel ik de ideeën over de breedte van onze ambitie met u.

Deze pitch kan je bijwonen in PITCHRONDE 1

image

Hoe kan onderwijs aansluiten op repair café's? 
(Cees Hogendoorn, Urban Living Lab Breda/Avans Hogeschool)

Samen met Bredaas onderwijs de afvalbergberg verkleinen door vroeg in de circulaire keten spullen te repareren en langer in bedrijf te houden

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen. In Breda zijn verschillende repair cafés. Tijdens deze pitch gaan we samen op zoek naar ideeen, oplossingen om het onderwijs beter te laten aansluiten op repair cafés. Hoe kunnen we ‘Het woord ‘repareren’ weer terugbrengen in de gedachten van de jongeren? Hoe vergroten we de kennis van het repareren (en daarmee het voorkomen van defecten) behouden en weer terugbrengen bij de jongeren? Hoe kunnen leerlingen/studenten aansluiten?

Deze pitch kan je bijwonen in PITCHRONDE 2

image

Explore The Big Picture
(René van der Burgt, Innovatieregisseur Avans Hogeschool)
 
🇬🇧 this pitch is in English

We hebben te maken met belangrijke gebeurtenissen die de planeet en onze maatschappij transformeren. Of het nu gaat om de energietransitie, ongelijkheid, biotechnologie, machtsmisbruik of leven op een andere planeet.
 
Hoe sta je met elkaar stil bij de vraag “Wat gebeurt er in de wereld en waarom gebeurt dat”. Hoe ga je met elkaar op reis om het grotere geheel te verkennen, in te zoomen op de rol en het belang van de Sustainable Development Goals en waarom interdisciplinair denken en werken zo belangrijk is. Onderzoek je eigen (organisatie) vraag in samenhang met het grotere geheel en wat betekent dat… voor jezelf, je familie en je werk.
 
Doe mee en ervaar waarom exploreren belangrijk is, wat het interdisciplinaire programma ‘Explore The Big Picture’ inhoud en hoe je mee kan doen.
 
“Je interesses en zelfs waarvan je dacht dat je het niet interessant vond, worden op zo'n manier getriggerd dat je je eigen gedachtegang opnieuw leert kennen op een andere manier" - Senna, Student Business Innovation

--------------

We are dealing with major events that are transforming the planet and our society. Whether it concerns the energy transition, inequality, biotechnology, abuse of power or life on another planet.

How do you reflect together on the question “What is happening in the world and why is it happening”. How do you go on a journey together to explore the bigger picture, zoom in on the role and importance of the Sustainable Development Goals and why interdisciplinary thinking and working is so important. Investigate your own (organizational) question in connection with the bigger picture and what that means… for yourself, your family and your work.

Join us and experience why exploration is important, what the interdisciplinary program 'Explore The Big Picture' entails and how you can participate.

"Your interests and even what you thought you didn't find interesting are triggered in such a way that you get to know your own train of thought in a different way" - Senna, Student Business Innovation

-------------------
 
Referenties:

Deze pitch kan je bijwonen in PITCHRONDE 2 

Green Office BUas
🇬🇧 this pitch is in English

Sustainability@Buas

De Green Office houdt zich bezig met duurzaamheid. Door het delen van kennis en het organiseren van activiteiten gericht op de SDG’s dragen we bij aan een duurzamere campus.  

Deze pitch kan je bijwonen in PITCHRONDE 1

🇬🇧 The Green Office is where BUas students share views and ideas and undertake activity around the topic of sustainability and the SDGs. 

Join this pitch in ROUND 1

Geinteresseerd in zelf een pitch te geven?
Neem dan contact op met Marcel Kesselring

[team@urbanlivinglabbreda.nl]
[06-30291731]