De MEE-MAKERS VAN URBAN LIVING LAB BREDA
Samen leren en waarde creëren voor een duurzame en gezonde toekomst


Wie we zijn?

Wij zijn Urban Living Lab Breda, een beweging van betrokken mensen en organisaties. Doeners en denkers vanuit alle lagen van de bevolking. Bewoners, studenten, docenten, onderzoekers, ondernemers, ondersteuners, beleidsmakers en begunstigers. We zijn MEE-MAKERS die de handen ineen slaan vanuit een gedeelde ambitie.

Waarom we er zijn?

Er zijn ingrijpende kantelingen nodig voor een toekomstbestendige en vitale samenleving. De vraagstukken zijn zodanig complex dat we die alleen door krachtenbundeling het hoofd kunnen bieden. We hebben elkaar nodig om maatschappelijke en duurzame waarde te creëren en slimme oplossingen te bedenken voor de ontwikkeling van de stad Breda en de kwaliteit van leven voor haar bewoners.

Waar we voor gaan?

We wensen een stad waarin iedereen zich welkom voelt en wordt gewaardeerd. Waar het vanzelfsprekend is dat we elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Een vitale en inclusieve stad voor onze kinderen en de generaties die na hen geboren worden. En de beste manier om de toekomst te voorspellen, is om deze samen tot leven te brengen. Dus dit is wat we doen:

DE TOEKOMST MEE-MAKEN

Samen versnellen naar een eerlijke, duurzame en veerkrachtige stad, waarin je kans maakt op een goed leven, ongeacht waar je vandaan komt.

We werken als MEE-MAKERS aan een samenleving waarin iedereen zich gerespecteerd en gehoord voelt, iedereen bijdraagt en iedereen gezien wordt. Een samenleving waarin mensen zichzelf en elkaar weten te vinden en zelfredzaam zijn.

Vanuit de behoeften van de mensen in de stad werken we samen aan 4 belangrijke
thema’s:

  1. Inclusieve Samenleving & Gezondheid
  2. Digitalisering & Slimme technologie
  3. Duurzaamheid & Energietransitie
  4. Smart Mobility & Logistics.

Dat doen we o.a. door onderwijs- en onderzoeksprogramma’s af te stemmen op concrete vragen en uitdagingen voor de toekomst. Door in samenwerkplaatsen elkaar te versterken, door in gezamenlijke acties en projecten elkaar te inspireren. En door gewenste ontwikkelingen tastbaar te maken.

Verbindend ontwikkelen

Welke andere keuzes we moeten maken en hoe we nieuwe oplossingen vinden, is een gezamenlijke zoektocht voor iedereen die binnen Urban Living Lab Breda betrokken is. In contact met elkaar ontdekken we wat de vragen zijn. We betreden in vertrouwen onbekend terrein en in samenspraak ontstaan de aanzetten tot nieuwe mogelijkheden. In actieve leergemeenschappen komt alles samen. De bestaande kennis, ideeën en ervaringen van bewoners, ondernemers en instellingen en de frisse inzichten van studenten, docenten, onderzoekers en pionier bedrijven. Zo leren we van elkaar. Samen onderzoeken en ontwikkelen we duurzame initiatieven, die bijdragen aan gezond en gelukkig samenleven. De kracht van verschillend zijn levert de energie voor vernieuwend denken, nodigt uit tot het verruimen van de eigen blik.

Delen is vermenigvuldigen

Met elkaar beweging op gang brengen, gaat niet vanzelf. Daarvoor zullen we ongemak moeten accepteren en loslaten wat ons niet langer meer dient. Dat betekent bestaande normen uitdagen, belemmeringen opheffen en blijven kijken naar wat we in verbinding wél kunnen realiseren. In het besef dat we voor onze toekomst wederzijds van elkaar afhankelijk zijn hebben we alle perspectieven nodig. Jouw kijk op de werkelijkheid en die van mij. Jouw kwaliteit en die van mij. Gemeenschappelijkheid én persoonlijk eigenaarschap. Het vergezicht én de korte termijn successen.

Voorbij het eigen belang

Stadsbrede samenwerking is succesvol als iedereen de gezamenlijke urgentie en meerwaarde helder voor ogen heeft. Wat staat er op het spel? Wat levert het op voor jou, voor mij, voor ons? Dat vraagt om een balans tussen een richtinggevende onderzoeksagenda en een voortdurende focus op de leefwereld en belangen van de mensen in de stad. Wat er speelt in de gemeenschap, voedt de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek en andersom kunnen inzichten uit onderzoek hun toepassing vinden in de dagelijkse realiteit.