Wij zijn de Mee-Makers van Urban Living Lab Breda, een beweging van betrokken mensen en organisaties.

Doeners en denkers vanuit alle lagen van de bevolking. Bewoners, studenten, onderzoekers, ondernemers, ondersteuners, beleidsmakers en begunstigers.

We zijn Mee-Makers die de handen ineen slaan vanuit een gedeelde ambitie. Een toekomstbestendige, vitale en inclusieve stad voor onze kinderen en de generaties die na hen geboren worden.

Een samenleving waarin mensen zichzelf en elkaar weten te vinden en zelfredzaam zijn. 

De stad van de toekomst is een eerlijke, duurzame en veerkrachtige stad, waarin je kans maakt op een goed leven, ongeacht waar je vandaan komt.

We ontwikkelen samen

In het levende lab van de moderne stad nemen we allemaal deel. En benutten we elkaars ervaringen, kennis en ideeën. In wisselende samenstelling werken we samen aan belangrijke thema’s, zoals energietransitie, goede gezondheid en welzijn en technologische en sociale innovaties. De kracht van het Urban Living Lab zit in de ontmoeting en uitwisseling tussen de MEE-MAKERS. De vaardigheden en ervaringen die er al zijn binnen de wijken, bij bewoners, ondernemers en instellingen. En de nieuwe frisse ideeën van studenten, ondersteund door inzichten en kennis van docenten, onderzoekers en pionier bedrijven. Die samensmelting van ieders unieke kracht kenmerkt het ULLB.

We doen het nu

Grote uitdagingen vragen om cruciale keuzes voor de toekomst. Met elkaar beweging op gang brengen in plaats van voor mensen bepalen wat goed is. Dat gaat niet vanzelf.  We zullen ongemak moeten accepteren en loslaten wat ons niet langer meer dient. Of dat nu gaat om regels en wetten, organisatiekaders, verdienmodellen of ons eigen gedrag. Laten we het samen uitproberen, testen en weer aanpassen. Laten we de bestaande normen uitdagen, belemmeringen opheffen en blijven kijken naar wat we in verbinding wél kunnen realiseren, hoe we de toekomst ‘mee kunnen maken’.