Bericht

Planeetvriendelijk Consumeren

Geplaatst op 4 mei 2023, 09:14 uur
Illustration

Het programma Planeetvriendelijk Consumeren bestaat uit een serie modules die vanuit een biobased en circulaire context leerlingen van het voortgezet onderwijs leren denken en handelen in toekomstbestendige oplossingen voor problemen als de schaarste van grondstoffen en de opwarming van de aarde welke onder andere veroorzaakt worden door overconsumptie en afval. De insteek van het programma is multidisciplinair waardoor niet alleen techniek, maar ook de maatschappelijke betekenis gaat leven bij de professionals van de toekomst. Door middel van de juiste hoeveelheid begeleiding worden de opdrachten geacht geschikt te zijn voor alle niveaus van het middelbaar onderwijs vanaf het tweede leerjaar. Tijdens de uitvoering leren de leerlingen studievaardigheden die aansluiten bij het hbo. 

Het pakket is gratis beschikbaar en de opdrachten zijn geschikt voor alle niveaus van het middelbaar onderwijs vanaf het tweede leerjaar. 

Docenten, doe er je voordeel mee en bereid je leerlingen voor op een duurzamere toekomst.

Link: https://www.coebbe.nl/academy/lesmateriaal-voortgezet-onderwijs-2/planeetvriendelijk-consumeren/

 

 

Deel dit: