Bericht

CBS Monitor Brede Welvaart; de nieuwe generatie heeft het nu al moeilijk

Geplaatst op 21 mei 2024, 12:28 uur
Illustration
logo
Urban Living Lab Breda

De jaarlijkse monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is uit en aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin kunnen we zien hoe het staat met onze kwaliteit van leven, Nu, Later en Elders, oftewel, hoe gaat het met ons en wat is onze impact op de kwaliteit van leven van onze kinderen en de mensen in rest van de wereld?

Voor wat betreft dat eerste, het NU, dat gaat goed. Economisch gezien dan. Nederland behoort tot een van de meest welvarende landen van de EU. Er zijn veel vacatures, de langdurige werkloosheid neemt af en het aandeel economisch kwetsbare groepen in de samenleving wordt steeds kleiner. 

Maar dan die andere twee, later en elders, dat is een ander verhaal, want de welvaart die we NU hebben gaat ten koste van LATER, van onze kinderen en kleinkinderen dus, laten de cijfers van het CBS zien. Zij en de generaties erna zullen van een mindere brede welvaart genieten dan wij nu. 

Biodiversiteit en tevredenheid met systemen achteruit

Vooral de natuur heeft last van ons. De huidige kwaliteit van de natuur verslechtert, en de druk op de natuur wordt groter, ondanks dat het bedrijfsleven aan het verduurzamen is. Bijna tweederde van onze natuur heeft last van een te hoge stikstofdepostie; de stikstofoxiden en ammoniak in de lucht die op de grond terecht komen. Hierdoor neemt de biodiversiteit af.  

De voortdurende achteruitgang van de biodiversiteit op land en in zoet water en moeras, geeft op termijn een verschraling van de leefomgeving, en vormt ook een bedreiging voor de economie. Slecht nieuws voor de generaties na ons dus.

Andere zaken die de druk op brede welvaart van onze kinderen en kleinkinderen vergroten zijn vergrijzing, verstedelijking en onze toenemende ontevredenheid met de kwaliteit van systemen, zoals de overheid, de zorg, het onderwijs, de woningmarkt en het pensioenstelsel. Er is schaarste aan personeel, huren en verkoopprijzen van huizen stijgen en de doorstroming stokt, en de duurzame financiering van pensioenen staat onder druk. 

Brede Welvaart jongvolwassenen blijft NU al achter

De nieuwe generatie heeft nu al te maken met een mindere brede welvaart. Uit de monitor blijkt dat Nederlanders onder de 35 jaar een lagere brede welvaart hebben dan de oudere generatie. De jongste groep onder de 25 jaar blijft niet alleen achter op indicatoren als tevredenheid en vertrouwen, maar ook op inkomen en vermogen, aldus het CBS. Mensen in jonge huishoudens bezitten minder geld, hebben minder te besteden en een relatief groot deel van hun inkomen gaat op aan woonlasten. Ook is deze jongste groep minder dan gemiddeld tevreden met de hoeveelheid vrije tijd en het leven in het algemeen, hebben zij minder vertrouwen in de medemens en geven ze aan vaker het slachtoffer te zijn van criminaliteit

Hoe meet het CBS de brede welvaart eigenlijk?

Het CBS heeft de voortgang op de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG’s) en de ontwikkeling van brede welvaart geïntegreerd. Hoe het CBS de brede welvaart meet kun je zien in de video onderaan dit bericht. 

Over de monitor Brede Welvaart van het CBS

Bij brede welvaart gaat het niet alleen om je portemonnee, maar om alles wat belangrijk is om een fijn leven te leiden. Het CBS berekent ieder jaar hoe het staat met onze brede welvaart. De zevende editie van de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s is door het CBS op 15 mei 2024 (Verantwoordingsdag) aangeboden aan de Tweede Kamer. De monitor wordt jaarlijks gepubliceerd op verzoek van het Kabinet, en zal tijdens het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer worden behandeld. Het Kabinet geeft zelf ook een reactie op de uitkomsten. 

 

Voor de volgende keer zoeken we uit; hoe staat het met de brede welvaart in Breda? 


Illustration
Met wielen laat het CBS de Brede Welvaart zien. De binnenste ring gaat over de trend van de afgelopen jaren. De buitenste over de verandering ten opzichte van vorig jaar. De meet-indicatoren krijgen een kleur; groen is een stijging, rood een daling en grijs betekent geen verandering.
Deel dit: