organisatie

Breda Circulair

Non-profit

Wij dromen van een circulaire toekomst


In 2050 moet onze volledige economie circulair zijn. Dat vergt een behoorlijke systeemverandering en een nieuwe (integrale en circulaire) manier van denken. Voor 2030 moet ons primaire grondstofgebruik al gehalveerd zijn. Ambitieus, maar niet onmogelijk denken wij. Het is de stip op de horizon waar we ons nu en de komende jaren sterk voor maken.


“Bij Breda Circulair dromen we van een toekomstbestendige wereld zonder waardeverlies en met gelijke kansen voor iedereen.”


Zo ontstond Breda Circulair


Stichting Breda Circulair werd officieel in 2020 opgericht, maar in 2018 riepen Daan Bolier (architect), Mariëlle Wijffels en Evelien Verhoeven (interieurontwerpers) het initiatief al in het leven. In eerste instantie om – samen met Hogeschool Avans – bruikbare materiaalstromen in de regio in kaart te brengen. Al snel bleek dat een bredere sectoroverschrijdende blik noodzakelijk was. Ook Gemeente Breda zag voor Breda Circulair een grotere rol als aanjager van circulariteit weggelegd.


Een circulair platform en netwerkIn 2020 hebben we, in samenwerking met onze partners – De Gemeente en Avans – en de leden van ons bestuur, de functie en visie van Breda Circulair helder uiteengezet. We hebben ons ontwikkeld tot een platform voor en door duurzame ondernemers, die willen bijdragen aan de transitie, kennis willen opdoen en de verbinding  aangaan met gelijkgestemden op het gebied van circulariteit.


Wat we doen


We ondersteunen je bij jouw specifieke hulpvraag of project.
We informeren en inspireren, door middel van kennisdeling en het organiseren van (online en offline) evenementen.
We verbinden je met potentiële samenwerkingspartners.

Deel dit: