Het Urban Living Lab Breda (ULLB) faciliteert en organiseert een organische, spontane, en tegelijkertijd noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, werkveld, overheid en vooral inwoners op basis van passie en behoefte rondom de thema’s Inclusieve Samenleving & Gezondheid, Digitalisering & Slimme technologie, Duurzaamheid & Energietransitie, Smart Mobility & Logistics en verankert de kennis die deze samenwerking oplevert. 

De stad als leer- en ontwikkelomgeving
‘De stad als leer- en ontwikkelomgeving’ is het vertrekpunt van het ULLB; leren en ontwikkelen binnen de context van de dagelijkse praktijk en werkelijkheid. Met dit als uitgangspunt werkt het ULLB aan de maatschappelijke vraagstukken van de stad. Hiervoor ontwikkelen wij ULLB- programma’s en -projecten waar onderwijs, onderzoek, het werkveld en/of inwoners op aanhaken.