Bericht

Matching Impact Students

Geplaatst op 18 oktober 2023, 13:34 uur
Illustration

We staan in de stad voor grote uitdagingen op het gebied van kansengelijkheid, duurzaamheid, inclusie. Steeds meer bedrijven kiezen voor een balans tussen economie, mens, milieu en maatschappij: ze willen behalve financieel gezond ook maatschappelijk betekenisvol zijn. Deze impact ondernemers en organisaties lopen echter tegen veel zaken aan, zoals het lastig vinden van studenten en verbinding maken met het onderwijs.

Het vinden van geschikte stagiaires, studenten is tijdrovend voor ze omdat men de weg niet goed weet te vinden binnen de onderwijsinstellingen, er niet tussen komen bij stagemarkten van opleidingen, geen geschikte contacten hebben voor hun projecten en weinig weten van een onderwijsplanning. Daarnaast zijn er steeds meer studenten die ook maatschappelijk betekenisvol willen zijn, binnen het sociale domein of op het gebied van duurzaamheid. Studenten weten vaak niet wat er allemaal speelt binnen Breda op dit gebied, en welke organisaties hiermee bezig zijn.  
 
Vanuit het Urban Living Lab Breda willen we deze kloof tussen vraag en aanbod proberen te dichten tussen studenten en impact ondernemers en organisaties.  
 
We richten ons op: 

  • Studenten/leerlingen van de onderwijsinstellingen vanuit de stadsbrede samenwerking, Avans Hogeschool, BUas, Curio en De Rooi Pannen.  
  • Bredase Impact Ondernemers, (kleine) maatschappelijke organisaties en netwerkorganisaties. 

Hiervoor gaan we in eerste instantie een pilot event organiseren, genaamd Matching Impact Students. De intentie is om dit event twee keer per jaar te organiseren in de periode dat studenten juist op zoek zijn naar een stageplek of projectopdracht (november en mei). In de pilot willen we kijken of we studenten goed kunnen bereiken. De grootste uitdaging is om een goede balans te krijgen tussen vraag en aanbod en dan zoveel mogelijk kwalitatieve matches te krijgen. Op dit moment is dit moeilijk in te schatten. Het is dus geen garantie dat een organisatie een stagiaire dadelijk daadwerkelijk heeft of student(en) hebben voor een opdracht. Het is ook geen garantie voor studenten dat ze een stageplek of projectopdracht kunnen vinden. We gaan dit traject samen met verschilende organisaties aan en proberen samen oplossingen te vinden.  

Dinsdag 21 november 2023 organiseren we de eerste Matching Impact Students in het Faamkwartier. 

In de pilot starten we met de volgende organisaties: Urban Living Lab Breda, Breda Circulair, Health Thing Bredagora, De Uitvindfabriek, Digitale Werkplaats West-Brabant.

Uitvoering van de matches vindt plaats na de kerst (periode feb 2024 - jun 2024). Bij toestroom van grote aantallen studenten kunnen meer organisaties aansluiten.

We gaan proberen om zoveel mogelijk geschikte opleidingen te benaderen om dit event uit te zetten onder studenten.

Is dit iets voor studenten/leerlingen van jouw opleiding?

Neem dan contact op met Marcel Kesselring (marcel@urbanlivinglabbreda.nl)

Meer informatie: https://urbanlivinglabbreda.nl/Matching-Impact-Students

 

Deel dit:
1 reactie

Ingrid van der Meijs

do 26 oktober 2023 14:02
Het email adres marcel@urbanlvinglabbreda.nl werkt niet???

Marcel Kesselring

vr 27 oktober 2023 09:40
dank voor melding! aangepast. nu wel!