Bericht

Ketenverkorting en lokale productie van voedsel

Geplaatst op 7 mei 2021, 10:21 uur

Ketenverkorting en lokale productie van voedsel: stadslandbouw maakt dit mogelijk in de toekomst. 

Studenten van zowel Avans Hogeschool als Curio experimenteren met en leren van Farmbot: een project waarbij verschillende disciplines van middelbaar en hoger onderwijs kennis ontwikkelen en praktische ervaring opdoen met een robot. 

Dit doen zij samen met onderzoekers, bedrijven en bewoners.

Farmbot

De Farmbot is een robot die, dankzij slimme techniek en kunstmatige intelligentie, stadslandbouw mogelijk maakt. Een ‘slimme’ machine, die onder andere grond kan scannen, zaaien, besproeien en wieden. Techniek helpt ook om planten te herkennen en groei te monitoren, wat zo het productieproces efficiënter, veiliger en duurzamer maakt. Het experimenteren met deze Farmbot beperkt zich niet alleen tot de techniek: ook met de vraagstukken op het gebied van ondernemerschap, de invloed op de leefomgeving, marketing en communicatie gaan studenten, onderzoekers met mensen uit de praktijk en bewoners aan de slag.

Kwartiermaker Raymond Sparreboom: ’’Projecten zoals de Farmbot leren studenten om breder te kijken dan vanuit een samenwerking met partners op technisch gebied: juist die integrale aanpak helpt om de transitie op het gebied van energie, klimaat en voeding mogelijk te maken. Dit draagt nu al bij aan het bouwen aan de ‘stad van straks’. En mooi dat het Urban Living Lab Breda de basis legt voor samenwerkingen als deze.“ 

Farmbot: meer dan techniek alleen
 
Een project als gerobotiseerde stadslandbouw vraagt om een krachtige combinatie van kennis, onderzoeks- en organisatiekracht. 

Marius Monen is daarom binnen het lectoraat Robotisering en Sensoring actief als programmamanager. Hij wil graag bijdragen aan de transitie naar een evenwichtig en duurzaam voedselsysteem.  Projecten als de Farmbot bieden goede kansen voor ondernemers, onderzoekers en onderwijs (docenten en studenten) om samen (nieuwe) technieken uit te proberen en belemmeringen weg te nemen: leren, ontwikkelen én stappen zetten. 

Zijn collega Mark Meeuwenoord kijkt als kenniskringlid naar bijzondere aspecten van robotisering: de relatie tussen mens en techniek. Welk effect heeft die robotisering op de mens? Wat doet die interactie met robots met de beleving van mensen? En welke effecten heeft die toenemende interactie tussen mens en techniek voor de ontwikkeling naar een duurzamere toekomst? Mark nadert de farmbot daarom niet alleen als technisch maar vooral ook sociaal experiment.

Techniek en de mens

Jeffrey Delvers, Bob Pieterse en Relin Buijs zijn eindejaarsstudenten, die zich vanuit Urban Living Lab Breda samen met andere studenten buigen over toepassingsmogelijkheden van gerobotiseerde stadslandbouw. 

Voor deze studenten vormt niet de techniek de drijfveer om een bijdrage aan dit project te leveren. Hun motivatie en focus zit meer op het sociale domein. 

Hoe zouden vernieuwende technieken zoals farmbot van betekenis kunnen zijn voor het realiseren van een duurzame leefwereld en het stimuleren van gezonde voedingskeuzes? 

Lees het volledige artikel (gepubliceerd door Avans Hogeschool)

Illustration
 
Deel dit: